HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 006 / g.

Dátum 1801. október 24.
Jelleg

eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét, német nyelvű 2 pag.

Szöveg

(6. sz. Melléklet)
(Előterjesztés) „Docirung” Készítette a temesvári kamarai számvevőség Az oppidum a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
Arra vonatkozóan, hogy milyen földterületeket lehetne Szakul oppidum közössége részére legelőterületük megnagyobbításának céljára átengedni, s ennek fejében milyen tőkeértéket kell az általános becsértékből leszámítani.
Szakul:
A conscriptioban lefektetettek szerint (l. UC 197 : 5 (a)) az oppidum közössége együttesen 905 darab nagyobb marhával rendelkezik; a ténylegesen szükséges legelőbővítés kiszámításánál megadott tétel szerint, azaz, hogy 3 marhára 1 hold legelőterületet kell számítani, itt az oppidum lakossága részére 302 holdas legelőterületet kellene biztosítani. A jelenleg rendelkezésükre álló telki állományú legelőterület (180 hold) összesen, és az előzőekben megadott szükséges legelőterület, a kettő közötti különbség, mint hiányzó terület feltüntetésével. A helység conscriptiojában (UC 197 : 5) részletezett allódiális földterületek között a 7. pontban szereplő többlet (plusz) földek a constitutiv portiok közepette fekszenek, s új, költséges újraosztás nélkül nem lehet elkülöníteni őket. Ezek kiterjedése összesen, holdban továbbá ugyanott, a 9. pontban megadott mocsaras területek, végül a 10. pontban szereplő, a Temes által elragadott földek pótlására szolgál földterületek együttesen 242 holdat kitevő többletföldterületek, melyeket az előzőekben részletezett hiányzó legelőterületek pótlására ajánlhatónak tart az összeíró, s amely területek átengedésével a helység közösségének szükségletei hosszú időre ki lennének elégítve. Tekintettel arra, hogy ezekért a területekért az oppidum lakói ezideig semmit sem fizettek, így az aestimatioban sem kell a területke átengedése esetén semmit sem beszámítani. ugyanez vonatkozik a jószág örökáron való eladási értékének kiszámítására is.
Dátum, aláírások, pecsét.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Szakul oppidum

Tartalomgazda