HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 185. - No. 010 / d.

Dátum 1818. június 1.
Jelleg

Eredeti, német. 46 pagina. Fol form. füzet. Saját kezű aláírás és a kamarai pecsét papírfelzetes lenyomata. Kelt Temesváron, a fenti ében és napon. + Nachtrags Schätzung 1824. február 2.

Szöveg

Schätzung, melyet a kamara temesvári könyvelőségének officiálisai készítettek.
Wlaikovetz:
Fél- és negyedtelkes jobbágyok, zsellérek. Szolgáltatásaik: census és kisebb adományok készpénzben. Extrasessionális föld holdban, censusa készpénzben. Robotnap és készpénzértéke. – Pálinkafőző üst censusa. 9 éves átlagot számolva. Tized gabona mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, átlagáron számított érték. Kendertized csomó, és érték. Kendermag mérő és érték. Bárány- és méhtized 9 éves átlaga, készpénzben. Regaliák: malomcensus, vadászat árendája, mészárszék és kocsmálás árendája. – Iparosok censusa. „Überland” holdban, szántó, kaszáló, legelő, nádas. – Szántó 1/3 része parlagon marad, a többiben kétszeres vetés. Terméseredmény; le cséplőrész stb. = tiszta bevétel. – Kaszálóról mázsányi széna. Legelőn: juh és marha, valamint disznó legeltetése, ebből bevétel. – Nádasból kéve, nád és értéke. – Az uradalom regie kiadásai, a tiszta bevétel. – Uradalmi vendégfogadó leírása, melléképületei, becsértéke. Ispánház leírása, istálló, kocsiszín, kert, „Notkeller”, mindezek becsértéke.
Verseci kamarauradalom.
(Temes m.): Wlaikovetz

Tartalomgazda