HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 185. - No. 010 / b.

Dátum 1818. május 19.
Jelleg

Eredeti, német, 22 pagina. Saját kezű aláírások és kamarai pecsét papírfelzetes lenyomata. Kelt Temesváron, a fenti évben és napon. + Nachtrage Schätzung, 1819. február 26.

Szöveg

Schätzung, melyet a kamarai könyvelőség officiálisai készítettek.
Retischova:
34 egész-, 89 fél- és 25 negyed-, valamint 10 nyolcad telkes jobbágy, 82 zsellér. Az uradalom bevétele: jobbágyok censusa és kisebb adományaik készpénzben. Robotnap telekkategóriánként és ezek értéke készpénzben. – Extrasessionalis föld holdban, censusa. Pálinkafőzés censusa, üst, pálinka után. Tized gabona mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, verseci piaci áron számított értéke, le a szállítás költségei. Tiszta haszon a tizedből. Kendertized 9 évi átlagot számolva, értékben. – Báránytized és méhtized 9 éves átlaga.. – Überland holdnyi legelő. Az itt legeltetett disznószám, malomcensus. – Mészárszék censusa. Kereskedők censusa. Kocsmálás árendája. Regie kiadás. A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésíti.
Verseci kamarauradalom.
(Temes m.): Retischova

Tartalomgazda