HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 185. - No. 006 / a.

Dátum 1818. június 14.
Jelleg

Eredeti, latin, 5 pagina. Fol. form. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Ungváron, a fenti évben és napon. + Schätzung, 1819. január 19.

Szöveg

Conscriptio portionis, melyet az uradalom fiskálisa Babinszky József készített és a vármegye officiálisai hitelesítettek.
Baranya:
A jobbágyság szolgáltatásai készpénzben. Census és viktuális készpénzben. Kézi- és igásrobot-nap és értéke készpénzben. Hosszúfuvar készpénzértéke. Kilenced mérőben. Búza, rozs, árpa, zab, kukorica. A kilenced szalmája, kender kilenced készpénzben.
Ungvári kamarauradalom.
(Ung m.): Baranya

Tartalomgazda