HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 011 / b.

Dátum 1794
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti példányok, 1–1 folio, mindegyik külön íven. Az 1794-es becslés és összeírás mellékletei, azon betűjelzéssel a mesterek becslései külön-külön jelezve vannak, lásd a 181 : 11 (a) és 3 reg. lapot is. 6 db. becslés a mester sajátkezű aláírásával és pecsétje lenyomatával.

Szöveg

Aestimatiók Schätzung címmel, amelyeket a hatvani prépostság malmairól készítettek a mesteremberek
Hatvan:
Kőműves, ács, asztalos, lakatos, cserepes, molnár mesterek becslése egyenként, feltüntetve a szükséges javításokat, pecsétjükkel, aláírásukkal ellátva.
Hatvani prépostság.
(Heves m.): Hatvan

Tartalomgazda