HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 028.

Dátum 1818. július 11.
Jelleg

Eredeti, német, 35 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Temesváron a fenti évben és napon. + Nachtrags Schätzung, 25 pag., melyet a fenti "Schätzung" kiegészítése és helyesbítése céljából, de vele azonos szerkezettel ugyanaz a hivatal készített és bocsátott ki, 1819. március 13-i, temesvári kelettel.

Szöveg

Schätzung, melyet adományozás előtt a kamara temesvári könyvelőségén készítettek.
Apadia:
A jobbágyság szolgáltatásai: census és kisebb adományok készpénzben; robotnapok és értékük készpénzben; extrasessionalis föld censusa; pálinkafőző üst censusa; tized köblösben: kétszeres, zab, kukorica; csomó kender; bárány- és méhtized; földesúri regáliákból bevétel; "Überland" holdban. – A tartalékföldekből: szántó hold, legelő hold; itt termés köböl: kukorica; a legelőn legeltethető marhaszám. Erdő hold, erdei tisztás hold; makkbér. Az uradalom kiadásai a faluban, ennek levonása után a tiszta haszon. Nachtrags Schätzung mellékelve.
Kamarauradalmi falu.
(Krassó m.): Apadia

Találati navigáció
Tartalomgazda