HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 022.

Dátum 1818. július 1.
Jelleg

Eredeti, német, 47 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. A Nachtrags-Schätzung és a mellékletek egy része hiányzik, erre őrjegy utal: az OL. levéltára 2487/1813 sz. ügyirata.

Szöveg

Schätzung, melyet a temesvári kamara könyvelőségének officiálisa készített zálogbaadás előtt.
Kernecsa:
1 fél-, 156 negyed- és 1 nyolcadtelkes jobbágy, 29 zsellér. A jobbágyság szolgáltatásai: census és kisebb adományok készpénzben; robotnapok és készpénz értékeik; exztrasessiona is földek holdban; census készpénzben; pálinkafőző üst censusa. Tized köböl mérték: kétszeres, zab, kukorica, báránytized s méhtized érték. – Tartalékföldek hold szántó és legelő, itt kétszeres s kukorica vetés köböl. Legeltethető állatszám. Regaliák: malom s kocsma censusa. Erdő hold, ebből erdei kaszáló hold. Az uradalom kiadásai. Gazdasági épületek becslése: erdészház részletezve.
Kamarauradalmi falu.
(Krassó m.): Kernecsa

Találati navigáció
Tartalomgazda