HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 010.

Dátum 1777. július 30.
Jelleg

Eredeti, latin, 34 pag., fol. form. füzet kartonkötésben, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Karádon, a fenti napon.

Szöveg

Conscriptio, melyet Szén Tamás kamarai conscriptor készített és a megye officiálisai hitelesítettek. Az összeírás tárgya: a sedisvacantia idején kamarai kezelésben lévő uradalom, mely az új püspök, Bajzáth József kezébe kerül. Az összeírás készült a kamara 1777. március 7-i dekrétuma alapján.
Karád oppidum:
A provisorház részletes leírása, részei. A frumentarius háza kis kerttel, melléképületei. Ispánház. Az asztalos háza kis műhellyel. Zsidó árendás ház, csűr, pince. – 181 jobbágy 80 3/8 egésztelken; 93 zsellér, 44 subinquilinus. Összesen: 1823 hold szántó, 907 falc. rét, 807 foss. szőlő, 736 irtás szántó, 192 falc. irtás rét. Jobbágy, zsellér, alzsellér; telki állomány összesen: hold szántó, rét kaszás, szőlő kapás. – Allódiális szántó hold, 2 nyomásban; vetés köböl: kétszeres és zab. Allódiális rét kaszás. A faizás s makkoltatás bevétele. Mészárszék, kocsma, pálinkafőzés árendája. Zsidó kereskedő, lakatos, asztalos censusa. Malom censusa. – Jobbágyszolgáltatások részletezve, culinaria nincs, csak az úriszék tartásakor szárnyast adnak. Tized köböl: búza, kétszeres, árpa, zab, tönköly, kukorica, főzelékféle; bortized urna. Bárány- s méhtizedért váltság.
Koppány:
Itt a püspökség társbirtokos az Esterházy családdal. Zsidónak bérbeadott ház.
Csepely:
Mészáros háza. Kocsma s itt mért bor urna és bevétele.
Andocs:
Vendégfogadó leírása, melléképületei, bevétele. Mészárszék s a mészárosház. Gyertyaöntő s olasz kereskedő censusa.
Acsa:
2 falusi malom. Az uradalmi ház árendában.
Kis Bár:
Urasági borpince, urasági ház árendában. Az úrnak a falu kocsmál, ennek bevétele. Malmok censusa.
Csököly possessio:
Urasági vendégfogadó árendája. Malmok censusa.
Görgetegh:
Vendégfogadó részletezve, bevétele. Allódiális szántó hold; 2 nyomásban vetnek: köböl rozsot. Allódiális rét, ahol orgia széna. Tized kölesből is köböl.
Szántó:
Ispánház leírása.
Dada praedium:
Kocsma leírása s bevétele. Malom s malomház, proventus. Allódiális szántó 2 nyomásban, hold, köböl; vetés: búza és zab. Rét, ahol orgia széna.
Kér praedium:
Karád lakói használják tized és kilenced ellenében. Tized: kétszeres s kukorica. Makkbér. Az urasági alkalmazottak részletes konvenciós táblája.
Kopány oppidum:
86 jobbágy 38 2/8 egésztelken; 34 zsellér, 21 subinquilinus. Összesen: 633 hold szántó, 318 falc. rét, 423 foss. szőlő, 433 hold irtás szántó.
Csepely:
75 jobbágy, összesen 31 1/8 telek; 30 zsellér, 17 subinquilinus. Összesen: 514 hold szántó, 336 falc. rét, 269 foss. szőlő.
Andocs:
82 jobbágy 45 3/8 egésztelken; 39 zsellér. Összesen: 695 hold szántó, 126 falc. rét, 218 foss. szőlő.
Szorosad:
18 jobbágy 7 4/8 egésztelken; 12 zsellér, 12 subinquilinus. 90 hold postfundualis + 162 hold irtás szántó, 31 falc. rét, 76 foss. szőlő.
Atsa:
43 jobbágy 27 2/8 egésztelken; 28 zsellér. Összesen: 566 hold postfundualis + 349 hold irtás szántó, 199 falc. rét, 235 foss. szőlő.
Ráksy:
30 jobbágy 24 1/8 egésztelken; 13 zsellér. Összesen: 338 hold postfundualis és 139 hold irtás szántó, 169 falc. postf. rét, 63 falc. irtásrét, 78 foss. szőlő.
Kis Bár:
98 jobbágy 44 6/8 telken; 16 zsellér. Összesen: 765 hold postfundualis + 291 hold irtás szántó, 309 falc. postfundualis + 75 falc. irtás kaszáló, 311 kapás szőlő.
Csököly:
161 jobbágy 90 4/8 egésztelken; 74 zsellér, 23 subinquilinus. Összesen: 792 hold szántó, 587 falc. rét, 242 foss. szőlő.
Görgetegh:
67 jobbágy 40 1/8 egésztelken; 11 zsellér. Összesen 875 hold szántó, 463 falc. rét, 54 foss. szőlő.
Szántó:
78 jobbágy 49 5/8 egésztelken; 34 zsellér, 48 subinquilinus. Összesen: 1130 hold postfundualis + 173 hold irtásszántó, 121 postfund. falc. kaszáló + 140 falc. irtás, 131 foss. szőlő.
A veszprémi püspökség karádi uradalma.
(Somogy m.): Karád oppidum – Kopány oppidum – Csepely – Andocs – Szorosad – Acsa – Kis Bár – Ráksy – Csököly – Görgetegh

Találati navigáció
Tartalomgazda