HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 003.

Dátum 1776. december 14.
Jelleg

Eredeti, latin, 33 pag. Fol. form. karton kötésben, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Ságon a fenti évben és napon.
+ Summaria deductio címen összesítés, mely a Királyi Udvari Magyar Kamara számvevőségén készült, szintén latinul, 1777. április 8-án, Pozsonyban.

Szöveg

Conscriptio, melyet Marczell Ignác kamarai számvevő készített az új rozsnyói püspökség káptalanjának javairól, melyek egykor a sági prépostsághoz tartoztak. [Készítésének okát lásd a No. 2-nél, de itt a kedvezményezett a rozsnyói káptalan.]
Ipolyságh:
A kastély részletes leírása, kis kert; más épület lóistállóval, pince, kádárműhely, részben romos csűr, allódiális épület szalmatetővel; serház és serfőző lakása; uradalmi vendégfogadó s pincéje; más uradalmi ház részletezve; mészárszék a mészáros házával. – 44 jobbágy név szerint; 16 zsellér és 36 subinquilinus. Egykerekű malom, fa molnárház. Jobbágyok név szerint. Intravillanum mérő, szántó mérő, rét falc., szőlő kapás. Állataik: ökör, tehén, juh, disznó, méh. Zsellérek s "subcastellani seu subinquilini" külön összeírva. – Allódiális szántó 3 nyomásban köböl. Provisoralis szántó köböl. Vetés köböl: búza, rozs, zab köböl. Terméseredmény köböl/hold. Termésből le munkabér – tiszta bevétel. Allódiális rét kaszáló. Szőlő kapás, termése urna. Serház: évente 6 főzés á 17 urna. Mindennek értéke. – Pálinka s vinacea (törköly) értéke. Malom bevétele. Vendégfogadó bevétele. Vám. Jobbágyszolgáltatás: census, robot, culinaria, kilencedbor urna. Kilencedgabona: búza, rozs, zab, árpa, kukorica, tönköly, mérő. Dohány mázsa, kender csomó, főzelékféle köböl, bárány db., erdőből makkbér, sütőház, mészárszék árendája.
Parassa praedium:
Erdészház s kocsmaház. A kocsma bevétele. Allódiális rét kocsinyi. Gyümölcsös és méhészet. Az itt lakó zsellérek, földjeik köböl; dohányt termelnek; arenda, melyet a földekért adnak.
Tessmagh possessio:
Kocsma paticsból s bevétele. 2 malom: Ipolyon romos, Olváron fából, mészárszék arenda. Allódiális szántó köböl. Szőlő kapás. Kilencednél mák köböl is.
Olvár praedium:
Kocsma pincével s bevétele. Allódiális szántó köböl; vetés köböl: búza, zab. Dohányt termelő zsellérek, árendájuk.
Alsó Palojta possessio:
Allódiális ház, kocsma, csűr, kert, a szőlőben pince, egy kerekű malom. Allódiális szántó köböl, rét kaszás; szőlő kapás s termése urna. Allódiális állatok: tehén, juh (fejős), meddő juh, kos, bárány. Az allódiális állatok bevétele. Decima az esztergomi káptalané. Az uradalom kiadásai: az alkalmazottak bére.
Tessmagh:
45 jobbágy és 25 zsellér név szerint.
Also Palojta:
61 jobbágy és 41 zsellér név szerint.
Rozsnyói káptalan javai.
(Hont m.): Ipolyság oppidum – Parassa praedium – Tessmagh – Olvár praedium – Also Palojta

Találati navigáció
Tartalomgazda