HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 001.

Dátum 1776. február 23.
Jelleg

Eredeti, latin, 27 eredeti számozású pagina + 3 pag. tabelláris összesítés sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Szekszárdon a fenti évben és napon. Mellékelve: 11 pag. consignatio, mely szintén eredeti latin és a Királyi Udvari Magyar Kamara számvevőségén kelt Pozsonyban, 1776. július 15-én.

Szöveg

Conscriptio, melyet Hölbling József kamarai megbízott készített s az esztergomi káptalan megbízottja és a vármegye legale testimoniuma hitelesített.
Szekszárd:
A vár becsértéke. Hajdúk háza földalatti börtönnel, bognár háza, hordószín, pince a zöldségnek, jégverem, kereskedő háza s más földesúri ház, pincék, vámház a Sárvíz mellett. Palánk pusztán pásztorok háza, tehénistálló. Ebes, Hidas és Mös pusztákon ill. possessio-ban vendégfogadó, Grabotz possessio-ban téglavető. – Allódiális földek két nyomásban köböl; itt termelt búza terméseredménye. Allódiális rét kaszás. Allódiális szőlő kapás, termése: urna. Szőlőműveléshez, rét kaszálásához s földműveléséhez robotnap, allódiális állatállomány nincs. – Az oppidum lakóinak jogállása, census szerződés alapján, kereskedők censusa, örökös jobbágyok censusa. Az oppidum bérli Janya és Palánk praediumokat. Halászatért a Sárvizen, mészárszékért s pálinkafőzésért árenda; malomcensus. Örökös jobbágyok robotja. Szőlőhegyről bortized urna, hegyvám nincs. Gabonatized: kétszeres, árpa, zab, kukorica, főzelékféle köböl. Káposztából fej, kendertized, ocsuból is köböl, méhtized, vám és vásárpénz, kocsmált bor urna. Törkölyből főzőtt pálinka értéke. Erdő: épületfa értéke, makkbér. Téglavető bevétele.
Palánk praedium:
Allódiális föld 1 nyomásban, köböl.
Eöcsény possessio:
Egész, fél s negyedtelkes jobbágy. Szolgáltatás: census, robot, tized, hosszúfuvar, fa öl. Almás s Ebes praediumok használatáért árenda.
Moss possessio:
Kocsma s becsértéke. Egész s háromnegyedtelkes jobbágy s szolgáltatásaik, censusról contractus, Icse praedium árendában, kocsmált bor urna.
Agárd possessio:
l. Eöcsény.
Gencs praedium:
árendában
Grabotz possessio:
Malom censusa. Határában szerb ortodox kolostor, hozzá szántó köböl, rét kaszás, szőlő kapás, gyümölcsöskert alma- s szilvafákkal.
Faiz possessio:
Robotot a jobbágyok megváltják. Az uradalom kiadásai: kegyúri jogból folyók; alkalmazottak bére; szőlő, rét, szántó művelésére; kádármunkára; téglavetőre; allodium melioratiójára; úriszék s megyei hivatalokra; dézsmásoknak; a vár fenntartására.
Mellékelve táblázat, mely possessiónként a következő rovatokat tartalmazza: nemes, mesterember 3 osztályban, 3/4, 1/2, 1/4 telkes jobbágy, városi lakos (incola), zsellér, alzsellér, fiúk s testvérek (nős és nőtlen). Állat: ökör, meddő s fejős tehén, 2, 3 éves növendékmarha, borjú, kocsi- s hátasló, 2, 3 éves csikó, disznó, juh. – Szántó hold, rét falcastrum, praediumokban lévő szántó és rét, szőlő 1, 2, 3 osztályú kapás. Robot kéz s igás. Tized: értékben: kétszeres, tiszta búza, árpa, zab, kukorica, bárány és méh, káposzta, dohány, főzelékféle, kender, nád. – A pénzbevételek forrásai: fa, hosszúfuvar, széna, szalma, malomcensus, vám és vásárpénz, erdő s makkbér, téglavető, pálinkafőzés, kocsmálás, bortized, robot. Mellékelve kamarai consignatio, mely részletezi a bevétel s kiadás tételeit, s az officiálisok s egyéb alkalmazottak bérét.
Szekszárd:
27 nemes, 225 mesterember, 475 subditus, 39 örökös jobbágy.
Eöcsény:
9 féltelkes, 121 negyedtelkes jobbágy, 91 zsellér.
Möss:
50 jobbágy 3/4 telken, 75 zsellér.
Agárd:
Háromnegyed telken 35 jobbágy, féltelken 52 jobbágy, negyedtelken 19 jobbágy, 6 zsellér.
Graboc:
40 negyedtelkes jobbágy, 25 zsellér.
Faisz:
182 zsellér.
A kamara kezelésében lévő szekszárdi apátság birtokai.
(Tolna m.): Szekszárd – Hidas praedium – Csatár praedium – Batt praedium – Ebes praedium – Palánk praedium – Janya praedium – Malonta praedium – Eöcsény – Almás praedium – Mözs – Icse praedium – Agárd

Találati navigáció
Tartalomgazda