HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 003 / b.

Dátum 1818. július 5.
Jelleg

Német, eredeti, 8 pag., sajátkezű aláírások. Másik pld. 11 pag., 1818. december 2. keltű.

Szöveg

"Schätzung", amelyet a kamarai birtok helységeiről készítettek a budai kamarai számvevőségen az előbbi kivonatok alapján.
Szatureo:
Házadó jövedelme a jobbágyi és zselléri házakból 1 forintjával, összege. Kulinárék megváltásának együttes összege. Robot szabályozása kézirobot napokban megadva, pénzértéke. Mivel a kiskilencedet megváltják, fonással nem tartoznak. Pálinkafőző üstök taxájának átlagjövedelme. – Gabonatized jövedelme kétszeresből, zabból mérőkben, ezek téli és nyári szalmájából, pénzértékük egyenként és összegezve, levonva belőle a szállítás költségeit az aradi piacra, súlyterhelés és távolság beszámításával. Kiskilencedbe kukoricát adnak az uradalomnak, mérők száma, értéke pénzben; különböző, nem részletezett, előírás szerint adandó termények megváltására fizetett összeg. Báránytized jövedelme pénzben, felosztva királyi tizedre és földesúri kilencedre. Méhdézsma jövedelme. – A királyi dézsma alá eső tételek (gabonatized, báránytized, méhtized) jövedelmének összege megismételve. Erdő nagysága holdakban, melyből az irtást és legelőt leszámítja, mindegyiknek pontos nagyságát megadva; jövedelem faeladásból, fajzásból, makkoltatásból egyenként és összegezve. Irtások jövedelme pénzben, a többi részét az erdei területnél kezeli. Jobbágyi malom, értéke, censusa. Italmérés jövedelme. Jövedelmek végösszege 5 % hozammal tőkésítve: 14757 Ft 45 Xr.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Szatureo

Tartalomgazda