HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 001 / a.

Dátum 1818. június 17.
Jelleg

Eredeti, német nyelvű, pecsétekel, aláírásokkal ellátott példány, 37 folio. 6 db. melléklet.

Szöveg

"Beschreibung" úrbéres adatokkal, amelyet a Modenai kamarai uradalom falváról készített Franz Schmidt összeíró.
Madrizesty:
Arad megyében fekszik, sziklás partoktól határolt keskeny völgyben, házai hegyoldalra épültek. Határa, szomszédos helységek. Határvillongások nincsenek. Jövedelmet biztosító gazdasági tényezők: az uradalomnak nincs itt kocsmája, sem tehenészete, juhászata, vagy sertéstartása. – Jobbágy: 82, zsellér: 4. Jobbágyok, házas, házatlan zsellérek számát tartozékaikat és kötelezettségeiket tünteti fel táblázatban, victuáliák megváltásának együttes összegével, robottal, hosszúfuvarral együtt; valamint a telkenként eső úrbéri fával együtt négyszögölben. A jobbágyokat telkenként is részletezi: 5, 4, 3, 2 és 1/8 telkesek száma, majd összegzése, ebbe a pópa telke nem számít bele; mentes még a bíró telke is minden szolgáltatás alól. – Házak száma, utánuk fizetett adó, a pópa nem fizet házadót, zsellérházak száma. A lakosok görögkeleti vallású oláhok. A mellékelt urbárium szerint a földek 4. osztályba vannak sorolva, egy egész telekhez tartozó appertinentiák; zömmel mind hegyeken, hegyoldalon feküsznek, csak nagyon kis töredéke a szűk völgyben; rossz minőségűek földjeik, kétszeresből alig két mérőt, zabból hármat ad egy mérő; árpát nem vetnek; zömmel kukoricát vetnek, de csak kis helyeken, alig 1/8 holdnyi földeken, melyek nem adnak nagy termést. – Fő jövedelmi forrásuk gyümölcs és szilvafák ültetése és famunkák végzése, melyeket a síkságra visznek eladásra. Saját erdejük nincsen a lakosoknak, fajzásuk az itt levő uradalmi erdőből van. Legelő nagysága holdakban, a konstitutiv állománynak majdnem felét elveszi, a lakosok panaszolják, hogy mivel nagyon rossz helyen vannak, hiányuk van legelőből, rétjeik a szénát is alig termik meg, legelőnek is kell használniok. Szőlőhegyek nincsenek a helységben, sem az uradalomnak, sem a lakosoknak nincsenek szőleik. – Házanként 1 Ft házadót fizetnek, összegzése. Victuáliákra telkenként 51 krajcárt fizetnek, összegzése. Robot szabályozása (az utolsó három a fenti táblázatban hivatkozott összegek illetve számok részletes kifejtése, indokolása). Fonással nem tartoznak, mert a kenderföldek kiskilenced alá esnek. – Pálinkafőző üstök taxája, jövedelmének 9 évi átlaga alapján évi jövedelem összege. Gabonakilenced jövedelmének pénzértéke, kétszeresből, zabból, kukoricából (morzsolt). Kiskilenced megváltásának összege. Bárány és gidakilenced jövedelmének összege (természetben adott és ennek megváltásából). Méhkilenced évi jövedelme. A gabonakilencedből bejövő szalma értéke 9 évi átlagjövedelem alapján. – Az aradi piacra való beszállítás, figyelembe véve az oda való távolságot, szállítási lehetőségeket, terhelést, utakat. A helységben a tized is földesúri jog, ennek átlagjövedelme kilenc évi számítás alapján, ugyancsak a fenti tételekből (kétszeres, zab, téli-nyári szalma, bárány-gida, méhekből). Erdőkből befolyó jövedelem összege (legeltetés, makkoltatás, fa). – Mivel folyótól messze fekszik a helység, halászatból nincs jövedelem. A patakon két felülcsapó malom, census címén fizetnek az uradalomnak, összege. Kocsmáltatási jog jövedelmének a községre eső része. Második részében becslés, ugyanezeket a tételeket sorolja fel és értékeli egyenként, végösszeg: 1161 Ft 1 Xr. Utolsó mellékletében az 1772-es urbariumnak inscribált részeinek másolata, a nyomtatott szöveg hiányzik.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Madrizesty

Tartalomgazda