HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / b.

Dátum 1611. július 12.
Jelleg

1815. december 12-én készült hiteles másolat, 6 pag., sajátkezű aláírás és a kamarai pecsét lenyomata. Az UC 174 : 25 (a) egyik melléklete. Expozició és záradék latinul, érdemi része magyar nyelven.

Szöveg

Instructio, melyet Zemlin-i processus dézsmásai Ruttkaj István és Várady János kaptak. A másolatot a kamarai vicearchivarius hitelesítette.
1. A dézsmások a falvakban a bírónál szálljanak meg, s eskü alatt vallassák a falubelieket kinek mennyi búzája és tavaszi vetése volt, s erről a bírónak rovást adjanak. – 2. Majd a bíró kíséretében menjenek ki a mezőre szekerekkel és a dézsmát rakassák fel. A dézsmás egyik embere a mezőn, a másik a faluban legyen. A gabonát asztagba rakják. Az elrejtett gabonát kobozzák el: ennek 2/3 része a kamaráé, 1/3 része a dézsmásoké legyen. – 3. A zsellérektől 6–6 den. kereszténypénzt szedjenek. – 4. Mértékletesen éljenek, a bírót felesleges kívánságaikkal ne terheljék. – 5. Ha bíró ellátásukról nem akar gondoskodni, úgy dézsmát köteles adni, s a dézsmások a maguk költségén éljenek. – 6. A falu akarata ellenére maguknak bírót ne válasszanak. – 7. Azt is számlálják meg, hogy hány kéve 1–1 kepe illetve kalangya, mert ez falvanként változó. Az asztag rakásánál ügyeljenek, nehogy kévéket ellopjanak. – 8. A falu csak akkor kezdheti a hordást, ha a kamara asztagját befedték és sövénnyel kerítették. – 9. A jobbágytelken élő nemesektől és libertinusoktól is vegyék meg a dézsmát. – 10. A prédikátoroknak a dézsma 1/8-t adják elismervény ellenében, de catedraticum címén az anyaegyház után 1 fl-t, a leányegyházak után pedig 50 den-t vegyenek meg tőlük. – 11. Az asztagrakók 4 kereszténypénzt kapjanak, vagy ha ezért nem vállalnák, alkudjanak meg velük. – 12. A dézsmálás után két héttel adják be számadásukat és a beszedett pénzt. – 13. Munkájukért 30 egri kalangya búza jár.
Zemlin-i járás.
(Zemplén m.): Chergeo – Legenie – Wylak – Garan – Baranch – Kassu – Jesztereb – Imregh – Zwrmegh – Mihály – Lasztocz – Kasso – Kyszte – Gerchiell – Kelechien – Cseke – Kysfalud – Welete – Zemplin – Ladmocz – Nagy Bary – Kis Bary – Vechie – Hardichia – Isep – Keresztúr – Charnaho – Nagy és Kis Azar – Zeoleoske – Kis Ruszka – Therebes – Pelythe – Miglez – Chely – Egreos – Nagy Ruszka – Nagy Tharoma

Tartalomgazda