HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / a.

Dátum 1666. január 29.
Jelleg

1815-ben a kamarai vicearchivarius által készített hiteles másolat, 96 eredeti sz. pag. Mellékelve 1 pag a provisor kommenciója. Továbbá dézsmaszedők instructiója [Ennek kivonatát lásd UC 174: 25/B alatt!]. Valamint egy adókivetési kimutatás a várbirtok tartozékairól. Ugyanezek 19. századi másolatokban.

Szöveg

"Inventarium seu urbarium arcis Huzt…", melyet a kamara kiküldöttjeiként a szőlősi harmincadosok készítettek, kamarai használatra.
Huszt:
Bástyákon, kapukon ágyúk, más fegyverek, puskapor, ólom, kötél, bútorok. "Ferdinand Bastiaia": szárazmalom, "Keöböl rakot zuzékba liszt vagyon". A porkoláb házában: liszt, gabona köblösben. "Hws bolt": db. szalonna. "Sütö ház": szerszámok, vízmelegítő üst. A belső vár konyhájában: nyárs, rézmozsár. "Az káposztas Pincze felet Erdéli bor". Sáfárház: bödön méz (32 icce). Disznóháj, faggyú, sajt db., ecet, méztisztító kanál, öl széna. – Várhoz rétek név szerint s róluk széna öl. Vízhordó s taligás ló. Kovácsműhely s szerszámai. Városban pusztahelyeken káposztáskert. Majorságban állatok: tyúk, lúd, kacsa, öreg disznó, kas méh. Majorosné s disznópásztor fizetése. Szérüskertben csűr: köles asztagban. Szántó nyolcad búzavetéssel. Lypecz, Herincz, Berezna pünkösdre juhot adnak a konyhára. Portörő malom, lisztelő malmok. – Vám és tételei. Nemesek s drabantok nevei. Szolgáltatás: taxa 2 terminusra Szt. Györgyre a viceispán, Szt. Mártonra kapitány kezéhez; várépítéshez robotolnak; majorságban nem szolgálnak, tizedet nem adnak. Tölgy és bükk erdő.
Bustiaháza:
Jobbágyok név szerint, állataik: ló, tehén, disznó, ökör, juh. Telek után: 1 nyest, 6 köböl zab, 6 szán széna v. megváltása 3 fl. 12 fl. udvarbírópénz, 24 csirke. A falu hetenként 2 szán fát ad a várba. Robotolnak a majorságban, péntekenként "péntek halat" adnak, makkoltatásért disznótized, méhtized. A büntetések tételei.
Talaborfalva:
Malmok s a malomvám 1/4 "zurman" a várhoz. Szolgáltatás: 1 nyest, 1 köböl zab, karácsonyra 2 tyúk s 5 xr., húsvétra 6 csirke s 2 xr., Szt. Györgyre falustul egy bárány.
Dulfalva:
Malom.
Iza:
Szolgáltatásban eltérés: jobbágyonként 1 szekér széna, karácsonyra 3 kocsi karácsonyfa, 1 tyúk s 1 pénz, húsvétra 3–3 csirke s 1 pénz.
Visk oppidum:
Az adóalapot képező portaszám. Malmok, vám 1/4 udvarbíróé. 2 városi malom, ezektől semmi sem jár a várhoz. Az iparosok a várhoz szolgálnak, de munkájukért bért kapnak. Bor a búzahordásért bér. Sókamarához bőrt s faggyút adnak, de ezért is fizet a kamaraispán.
Hosszumező oppidum:
Sóhajóra rakodásnál segítenek.
Rónaszék sóbánya:
Öreg kamarai ház s 3 élésház. Vas s szerszámok a bányához. Gabonaház: rosta, üres általag, "káposztás ház", "aru" egyik tele káposztával. Kulcsárház, "faggyas ház". "Az kamara ház felett valo házheon" ökör s tehénbőr, istráng, fék, ostor, gyeplő, vakaró, hám, szalonna db. Deákok s a kamaraispán háza: bútorok, konyhában edények, cseber, berbence (l. Szamota 63). Sütőház: cseber, dagasztó teknő, berbence korpával. Gepelies ház: gepelies ló, ökör, kenyérhordó ló.
Geran:
Nagy akna, itt vágott só, más aknák, gepelies lovak, sótároló kamra. "Feredő ház" s berendezése, munkások házai. Kovácsműhely s berendezése. Sóvágók nevei s fizetésük.
A sókamarához tartozó falvak:
Felseo Rona:
Jobbágyok s zsellérek név szerint. Állataik: ökör, ló, tehén, juh, növendék, disznó. Szolgáltatás: census nincs, disznótized, 16 csirke s 1 szán fa. Szolgálataikért bért kapnak. Bükk s tölgyerdő, de ha Máramarosban makk terem, ide senki sem hajt rá.
Havasokon: esztena: Charnahor, Visoj, Cholchen, Nanziazkan, Furmosan. Az esztenák szolgáltatása: 1–1 berbecs v. 1 bárány, 1 sajt. Mikor a juhokat Szt. Kereszt nap után behajtják, az, aki a mezőn marad 1–1 fanczalt ad. Rétek kaszáló.
Raho:
Adó: nyest és pisztráng.
Keörös Mezeö:
A régi faluhelyen kaszáló. "Uj hellen csenalt falu" kit Tritusan-nak hívnak s csak 1 ember lakja. Sóvágók rendtartása, sószállítás. Hajósok feladatai, tutajkészítés részletes leírása. – Mellékelve: Conventio provisoris Hustiensis. Kimutatás: házak, portaszám s adó.
Dulfalva:
30 jobbágy 11 egésztelken, 5 zsellér.
Zaldobos:
11 jobbágy, 6 zsellér.
Iza:
53 jobbágy, 3 libertinus és 1 nemes, 10 zsellér.
Huszt oppidum:
106 jobbágy, 19 nemes, 25 drabant, Szt. György és Szt. Mihály napra 3–3 fl-t adnak, a szentgyörgynapit a viceispán, a szentmártonit a kapitány kapja.
Visk oppidum:
371 jobbágy, 12 zsellér. 93 porta után adóznak. A várhoz robotolnak, a várhoz adott élelmet megfizetik nekik.
Técső oppidum:
159 subditus, aki 50 porta után adózik. A vár építéséhez szolgálnak.
Hozzumezeö oppidum:
93 subditus név szerint.
Zigeth oppidum:
258 subditus név szerint.
Felsö Rhona:
30 jobbágy név szerint, 9 zsellér.
Raho:
14 jobbágy név szerint.
Huszt várának tartozékai.
(Máramaros m.): Huszt – Bustiahaza – Talaborfalva – Dulfalva – Zaldobos – Iza – Visk oppidum – Teczeö oppidum – Zigeth oppidum – Huszt várának urbariuma – Rónaszék sóbánya – Geren – Felső Rona – Raho – Keörös Mezeö

Tartalomgazda