HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 024.

Dátum 1815. július 18.
Jelleg

Eredeti, német, 65 eredeti sz. pag. + hozzákötve urbarium, határleírás, részösszeírások, becslések, 157 pag. Folio formátum, kötve., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai (a mellékleteken is). Kelt Fibischen, a fenti évben.

Szöveg

"Beschreibung", melyet Czaply Mihály kamarai számtiszt készített 1815. július 18-án és Temes vármegye officiálisai hitelesítettek, 1815. július 24-én.
Fibisch:
54 egész-, 96 fél- és 78 negyedtelkes jobbágy, 9 nyolcadtelken, 69 zsellér; a jobbágyoknál 4635 hold. Uradalmi vendégfogadó részletes leírása; gazdasági épületei: istálló, kocsiszín; ispán és hajdúk lakásául szolgáló épület, melléképületek; az épületek becsértéke. – Jobbágyok száma; egész, fél, negyed és nyolcadtelkes s házas zsellér. Telkiállomány kategóriánként szántó, rét, legelő ráeső része, belsőség hold, összes jobbágyföld hold, szőlő hold. Bérbeadott urasági föld hold, allódiális föld: a vendégfogadó, malom, mészárszék, ispánház, szénapajta fundusa hold; tartalékföld hold; szőlő, melyet a jobbágyok contractus alapján használnak hold; erdő hold; utak, mesgyék hold; terméketlen terület hold. – Termelnek: búza, árpa, kétszeres, rozs, zab, kukorica. A termelt gabonából 1 hold termése mérő, megadja 1 mérő hány font, az értékesítés lehetőségei. Legelő összesen hold, itt legeltetett állatok: ló, ökör, tehén, juh. – Úrbéri adózás: census, kisebb adományok értéke; robotnap az egyes birtokkategóriák szerint, értéke; tartalékföld árendája; pálinkafőző üst censusa; tized köböl: búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica; bárány s méhtized s mindezek értéke; bortized vödör. – Erdő részenként hold, bevétele. Makkbér s makkoltatható sertésszám. Malom s mészárszék censusa, iparosok censusa, a vendégfogadó árendája. – Mellékelve: Határjárás, az alkalmazottak esküformája, épületek részletes becsüje, a falu urbáriuma. Lakosok névsora s belsőség hold, promontorialis szőlő s hold, 1807-ben kelt contractus a szőlőtelepítésről, s az akkor telepített szőlők összeírása. 1806–1814 robotkimutatása, 1806–1814 tized adatai, gabona s bárány árának változása 1806–1814 között, árverési jegyzőkönyv az erdő, kocsma, mészárszék árendálásáról.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Fibisch [= Fibiss]

Tartalomgazda