HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 023.

Dátum 1771. február 7.
Jelleg

Eredeti, a nyomtatott szöveghez fűzött kiegészítések, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. A kamarával kötött 1767-es contractust 1854-ben a kamara rendeletére a levéltárból kiadták. Magyar nyelvű, 50 oldal, 6 oldal kézzel írott jegyzés.

Szöveg

Urbarium, melyet Mária Terézia úrbéri rendelete szerint készítettek el Szolnok fiskális oppidumról és tartozékairól. Készítették: Szolnok m. officialisa, Watanics Mihály szolgabíró és Bőcz Ferenc esküdt.
Szolnok:
3. osztályba sorolt, egésztelek: 30 hold szántó és 12 falc rét, legelő a praediumokban. 321 jobbágy, 148 házas zsellér, 61 subinquilinus.
(Szolnok m.): Szolnok fiskális oppidum – Ács praedium – Szt. Iván praedium

Tartalomgazda