HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 020.

Dátum 1689. szeptember 19.
Jelleg

Eredeti, latin, 1 pag., sajátkezű aláírás, pecsét nélkül. Mellékelve: a kamarához írt, Kassán kelt jelentés, azonos dátummal, 1 fol. latin

Szöveg

"Extractus vinearum submontanarum…", melyet Vas Gáspár a fiskális javak prefektusa készített. Szőlők név szerint, régi és új becslés, osztályuk. Tarcalon és Bényén ház kocsmával és mészárszékkel.
Hegyaljai, néhai Szepesi Pál-féle fiskális szőlők.
(Zemplén m.): Tokaj – Tarcal – Zombor – Bénye

Tartalomgazda