HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 008 / b.

Dátum 1649. január 7.
Jelleg

Eredeti, magyar, 5 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek papírfelzetes lenyomatai.

Szöveg

Inventarium Csetnekiense, melyet a fejedelemasszony (Lorántffy Zsuzsanna) megbízottai: Bíró Bálint, Gönczi András és Doboczy Péter írtak alá. [Az előző kettő átadja Doboczynak, mint új provizornak az élő és hold vagyonállagot, kezelésre.]
Csetnek:
A kőházból nyíló író házacskában: bútorok, 2 rossz pincetok, bélyegző vas. A rekesztett házban: "föld" fazék, fatál, tányérok, fa kupa, fa mozsár, réz mozsár, cseréptál, tót szita, vas nyárs, fa sótartó, réz medence, vas lábas serpenyő, "általagban ecetágy, kiben ecet nincsen", sütőteknő, szappanozó és mosogató teknő, hordóban száraz vadalma. – A garádics alatti kamrában: hordó aprotott káposzta, hordó hasábos káposzta, káposztagyalu, komló. Tárházban: búzatartó szuszék, gyöngyösi üres hordó, vas rosta, üres hordók, hordóban komló, fa tál, kita kender, 1/2 köblös véke, egy kassai szapu, "Buza tartani valo deszkas Rekesz"; köblösben: búza, zab, lencse, borsó, száraz vadalma, tenkely, fenyő mag; "Egetbor fözö vas fazek". – Majorban: a puszta majorházban kemence földből, lóistálló, széna nyári szekérrel. Zsindelyes csűr: fiában nyári szekér széna, búza-, zab- és lencseszalma, sernevelő ház, kis kert, jégverem, őszi vetés köblösben, malom.
Derencsény:
Zab szalmában, szemes búza és zab köblösben.
Szalocz:
Szekér széna.
Pokorad:
Őszi búza köblös, maradék búza és zab.
Serke:
Majorsági búza és dézsma búza, veremben köblösben búza, árpa, zab; köblös borsó, szekér széna, búzavetés köblösben. Malom.
Lekenye:
Malom, amely a nemesekkel közös.
Ujfalu:
Malom.
Csetneki uradalom, amely az erdélyi fejedelemasszony (Lorántffy Zsuzsanna) birtoka.
(Gömör m.): Csetnek – Serke – Ujfalu – Pokorad – Lekenye

Tartalomgazda