HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 008 / a.

Dátum 1643. április 1.
Jelleg

Eredeti, pecsét, aláírás. 13 old. magyar nyelvű.

Szöveg

Inventarium Csetnekiense
Gyarmati György és Vizaknay Márton készítették az erdélyi fejedelem (I. Rákóczi György) megbízásából.
Csetnek:
A várban lévő fejedelmi ház és bútorai, "rekeztes ezen házban" (konyha), általag ecetes, konyha edények. "Folosorol nylo kis dezkas ház"-ban: kendervászon ulna, szapuban lécszeg, brinza bödönkében, sajt db. Bocskornak való tehénbőr, káposztagyalu. Felső házban: szalonna, sódar. "Gradics alatti házban" kender kita, üres hordó, fa edények, vaj meszely, háj. Pincében: hordó márc, üres hordók, kis hordó, szapló kád. Tárházban: szuszékban cub. árpa, zab, búza, tönköly, hordóban kendermag cub. – Majorház leírása, itt: komló köböl, zsindely, léc. Lóistálló, vályu seroglyástul. Csűr: "két fiokra csinálva, boronábul rott". Sernevelő ház: hordó s üst. "Egy szaladnak való ház" (szalad = polenta) "szalad száraztó". Piacon lévő ház leírása, "elei boronából rott" márc hordó, égett bor, "szövő borda négy" dézsa, gyertyamártóm. – Búza 11 veremben, köböl vermenként, zab, árpa köböl, vermenként. Felülcsapó malom 3 kerékkel.
Ujfalu:
Malom 1 kerékkel s itt szapuban abajdóc búza.
Serke:
Malom 2 kerékkel s hízó.
Pelsőc:
Malom 3 kerékkel, vizen túl kender s kásatörő. Szolgáltatás: abajdúc köböl, kása kassai szapu.
Ratk:
Malom innen 1/3 rész jár. – Csetneken őszi vetés köböl.
Pelsőc:
Kender kita, zab köböl, hagyma köböl, kősó db., hagyma köböl. Pénzbeli követelés az adósok nevével.
Csetneki uradalom.
(Gömör m.): Csetnek – Serke – Ujfalu – Pelsötz – Ratk

Tartalomgazda