HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 005.

Dátum 1813. június 25.
Jelleg

Eredeti, német, 96 pag. Fol. form. fűzve, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Mellékletek, köztük Mária Terézia-féle Urbarium, bekötve, 2 pld. becslés.

Szöveg

"Beschreibung der Ortschaft Büttin…", melyet a kamara rendeletére Csernák József kamarai számtiszt kirendelt kamarai összeíró készített, és Temes megye officiálisai hitelesítettek.
Buttin:
Az uradalmi ház részletes becslése. 1 egész, 33 fél-, 31 negyed-, 11 nyolcadtelkes jobbágy; 4 zsellér. A telkiállomány holdban: szántó, rét, legelő, szőlő, belsőség. Allódiális szőlő holdban, allódiális szántó holdban. – Mezőgazdaságilag nem hasznosított terület (Überland Gründen) hold. Terméseredmények: kétszeres, zab, kukorica. Erdő hold. – Úrbéri szolgáltatás: házcensus, kisebb adományok értéke, robotnapok s értékük, extrasessionalis hold után census, (Industrial Züns) pálinkafőző üst censusa; tized mérő: kétszeres, kukorica s zab 1804–12 közötti évek átlaga; báránytized, méhtized, erdőből öl fa s értéke, részletezve remanentialis föld s ebből bevétel. – Kétkanalas malom s censusa, mészárszék s bevétele, kereskedők adója, kocsma censusa s a kocsmálás megváltása, uradalmi kocsma nincs. Hozzákötve az összeíráshoz az uradalmi ház becslése, német nyelvű urbárium (nyomtatott!) 1804–1812 tizedkimutatás, licitatios jegyzőkönyv a kocsmálás és mészárszék árendálásáról, mellékelve 2 pld.-ban úrbéri járulékok becslése.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Buttin – Gyula praedium

Tartalomgazda