HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 002 / a.

Dátum 1761. július 29.
Jelleg

Eredeti, latin és magyar, 10 pag. Fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Enyeden a fenti évben. Mellékelve az összeírás alapanyagát képező 36 db. irat, 25 + 61 = 86 oldal, közöttük Bacsák József levele a kamarához, 1761. augusztus 25., 6 old. latin.

Szöveg

"Conscriptio universorum agrorum in territorio possessionis Balas-Ethe alias Balasfalva…", melyet Bacsák József kamarai officiális készített s a megye officiálisai foglalták közhitelű okiratba.
Nyomásonként a szántóföldek mérőben név szerint.
Fiskális birtokrész.
(Pozsony m.): Balas-Ete alias Balasfalva

Tartalomgazda