HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 001.

Dátum 1760
Jelleg

Latin, egykorú másolat, 145 pag. Fol. nagyságú, szélességében összefűzött kötetbe foglalt, tabelláris összeírás.

Szöveg

Conscriptio possessionum ad Archi-Abbatiam S. Martini ejusdemque conventum pertinentium pro Anno Militari 1759/60. Összeíró nincs jelezve.
Szt. Iván:
Az összeírás rovatai: Jobbágy családfő név szerint. – telkének nagysága – Külön rovatban zsellér és subinquilinus – Állataik: igás ökör, ló, tehén, növendék marha, csikó 2 év alatt, fejős és meddő juh, fejős s meddő kecske, disznó; extra terrénum pecora megjelöléssel: ökör, méh kas. – A falu területén s azon kívül: rét kocsinyi. – A falu területén: őszi búza, kétszeres, tavaszi búza, árpa, zab, rozs, köles, kukorica köböl. – A falu területén kívül: árpa és köles köböl, s mindebből a bevétel, fej káposzta. – Falué 1/4 évig a kocsma, mészárszék s censusa. Kenderföld. Megjelölve a mesterség s ebből eredő bevétel. – L. a továbbiakban csak az eltéréseket.
Nyalka:
A szőlőhegy lakói, extraneus szőlőbirtokos névsora s hegyvámjuk urna. 15 fél- és 8 negyedtelkes jobbágy, 27 nyolcadtelken. 15 házas zsellér, 9 subinquilinus, 12 subditus a szőlőhegyen.
Ets:
Malom s bevétele köböl gabona; kocsma s mészáros censusa. A falu rétje kocsi s közös földbe vetett kétszeres s zab köböl. 42 fél-, 10 negyedtelkes jobbágy; 14 házas zsellér, 27 subinquilinus.
Ravaszd:
Malom s bevétele köböl gabona. 34 nyolcad- és 11 negyedtelkes jobbágy. 33 zsellér, 5 subinquilinus, 7 szőlőhegyi lakos.
Szt. Márton és Váralja:
Alsó és felső szőlőhegy lakói külön összeírva. Mészárszék s malom censusa. Az uradalmi servitorok összeírása. Az oppidum malma tönkrement, mert az apátság kallómalmot építtetett ott. 70 negyedtelkes jobbágy, 4 zsellér, 20 subinquilinus.
Pazmand:
Hegybirtokosok összeírása. A falu kocsmája s bevétele. 13 fél-, 43 negyedtelkes jobbágy; 52 zsellér, 27 subinquilinus, 3 servitor. Szőlőhegyen élek: 73. A jobbágyoknál: 192 ökör, 183 ló, 126 tehén.
Kajár:
Falusi malom s bevétele. 19 fél- és 46 negyedtelkes jobbágy; 21 zsellér, 30 subinquilinus. Állataik: 252 ökör, 113 ló, 139 tehén.
Patho praedium, melyet Kajár lakói a pápai pálosoktól bérelnek, a praedium bére.
Csanak:
Ménfő allódium, juhászat s árendája, kocsma s censusa. 6 nyolcad- és 21 negyedtelkes jobbágy; 8 zsellér és 8 subinquilinus.
Nagy Baráth:
Promontorialisták névsora s vasa bortermés. 29 egész, 2 másfél és 2 féltelkes jobbágy; 31 zsellér, 16 subinquilinus. 120 promontorialista.
Vének:
Rév, melyet a bevétel 1/3-t a falu használ. 10 féltelkes jobbágy, 11 zsellér, 7 subinquilinus.
Tabánban:
40 zsellér és 3 subinquilinus.
Várallya:
59 zsellér és 3 subinquilinus. A szőlőhegyen: 119 zsellér és 10 subinquilinus. 24 uradalmi kommenciós és az apát praebendariusa: 12.
Fenyő:
20 féltelkes jobbágy 25 zsellér, 14 subinquilinus, 76 szőlőhegyi lakos.
Kulcsod:
8 jobbágy, 5 zsellér.
A pannonhalmi apátság birtokai.
(Győr m.): Szent Iván – Nyalka – Éts – Ravaszd – Szent Márton és Váralja – Pazmand – Kajár – Patho praedium – Csanak – Nagy Baráth – Vének – Fenyő – Kulcsod

Tartalomgazda