HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 008.

Dátum 1788. június 25.Nyitra
Jelleg

Eredeti, latin, különféle nagyságú iratok egybekötve 366 pag., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt a püspöki székhelyen a fenti napon.

Szöveg

Instrumentum resignatorum episcopatus Nitriensis… melyet az uradalom prefektusa (Székely Antal számvevő és Vietoris Pál prefektus), a kamara megbízottja készített s a megyei officiálisok hitelesítettek abból az alkalomból, hogy a sedisvacantia idején kamarai kezelésben lévő püspöki uradalmakat a kamara átadja az újonnan kinevezett megyéspüspöknek.
Fuchs Xavér Ferenc új nyitrai püspök számára átadják a széküresedés alatt a kamara által használt javakat. – Extractus rationum dominii, nyitrai uradalom:
Az uradalom bevétele.– A bevétel forrásai: termény, bárány, bortized, kocsmálás, kocsmaárenda, allódiális s kerti termények, allódiális állattartás, serfőző árendája, robot értéke, jobbágyok tüzifaszolgáltatása öl. A kiadás tételei: alkalmazottak fizetése, épületek fenntartása, bérmunkásoknak (cséplés). – Kalkuláció a robotszükségletekről: őszi 3 szántás, tavaszi szántás s vetés, aratás behordás, szénakaszálás, gyűjtés, behordás, szőlőművelés s szüret, favágás s szállítás robotszükséglete. – Allódiális állatok: tehén, üsző, tinó, ökör, bárány.– Épületanyagok felsorolása. Mindez valamennyi uradalomról részletesen. – Summarius calculus perceptionum, erogationum et remanentiarum. – Kamarai elszámolás a széküresedés alatt használt püspöki birtokokról. – Az egyes uradalmak részletes s valamennyi összesített adatai. – Készpénz bevétel s kiadás. Bevétel – kiadás: bor: ó és új urna icce; gabona: köböl búza, kétszeres, rozs, árpa, zab; széna, őszi és tavasziszalma, orgia komló, száraz gyümölcs, dió köböl; tehén és juh vaj és sajt libra és icce; ölfa, kéve nád, gyanta libra, tölgyfagubacs köböl; állatok: ló, ökör, tehén, üsző és tinó, 1782–1788 között évente, csikó csak 1788., juh, ürü, kos, bárány 1785., 86., 87.; épületanyagok: mész köböl, kő öl, gerenda, oszlop, deszka, zsindely, zsindelyszeg; hordó vasalt s fa abronccsal, abroncs db.; robotnapok s felhasználásuk az egyes mezőgazdasági munkákra kivetítve.
Fuchs Xav. Ferenc nyitrai püspöknek a kamara átadja a széküresedés idején általa kezelt birtokot. A különféle becsléseket s összeírásokat egyetlen kötetbe kötötték. Készítették a kamara tisztviselői, megyei officialisok s a püspök megbízottjai.
Nyitra uradalom:
Régi kocsma a város felett, berendezése, mértékek – Kovácsház – mészárszék – serfőzőház; serfőzőházban: hűtőkád, üst, a sör elvezetésére fa vezeték, régi rézüst, kötél; erjesztő kád s más kádak; komló s árpa őrzésére szolgáló hely; söröshordók, szállításhoz csúszda.– Pálinkafőző: rézüstök, kádak, csebrek, mértékek. Istállóban jászlak. – Vendégfogadó leírása, malom a város alatt.– A malom részei részben szlovákul; a molnár által hízlalt disznó ólja.– Vendégfogadó részletes leírása – "Kis Pokol" kocsma s berendezése – kert, kertészház, pince, jégverem, üvegház ablakai különböző értékben, rossz kapa.– A kertben lévő kocsma s berendezése – vámház leírása. – Présház: prés felszerelésével, kádak, puttonyok, szőlőkapák, csákány, ásók.
Tormos:
Allodiator, ispán lakrészei, provisor lakása.– Svejcer istálló – csűr; csűrben: kötelek, "instrumenta lignea pro extrahendo frumento" ökrösszekér felszereléssel, láncok, ökrösiga, eke, billogozó vas, villa, szekerce, pozsonyi s nagyszombati mérő-mérték, létrák, rosta, szán, zsákok, ponyva, kocsi s hozzá vendégoldalak, "culter pro scindendo foeno". – Az itteni kocsma leírása. – Téglavető: téglaformák, edények, kapa "vulgo törető kapa". Téglavető háza kúttal.
Kis Emőcske:
Juhászház, juhakol, sóvályú, svejcerház, csűr.
Szelence Patak:
Ház s leírása, melléképületei.
Darazs:
Molnárház, istálló, tehénistálló, szénapajta, kocsiszín. Malom: kerék, kövek, malomárok, részei részletesen szlovákul. Nemzeti iskola.
Mocsonok uradalom:
Uradalmi pincészet: hordók, vas- s faabronccsal, kötelek, láncok. Kert: fő és fakád, virágcserepek aszparágusznak, ablakok üvegházhoz, fűrész, gereblye, citromfák kis abroncsozott hordóban és cserépben, szentjánoskenyérfák, olaj- s aloéfák, aranyalma, babérfa és gránátalma cserépben; eke boronával, mellyel a kertet művelik, filagoria. – Pálinkafőző: rézüst, kádak, kannák, vezeték a pálinkához. Vámház, "rekesztés". Két vendégfogadó berendezése. Kocsmák: Üregh, Kirali, Pusztacsehi, "erdő alatti" berendezése. Téglavető: formák, kapák, fakád, vályogforma. Présház: prés, kosarak, kádak, pincék. Malmok: felső és alsó valamint "Üregi" malomkövek, láda lisztnek, rosta, kádak, csákány, malomkövek, nagyszombati mérő mérték. – Allódiumban: láncok, kötelek az állatok megkötésére, kapa, létra, kocsiponyva, rosta, csöbrök, szénakasza, szórólapátok, gabonaház pincével, svájcerház, juhászház, fácánkert vadászházzal, vadászhálók, "dentile pro capiendis vulpibus", vietorház. Iskolák: Mocsonok, Üregh Csapor, Negyed s berendezésük.
Lakácsy uradalom:
Az uradalmi pincében lévő hordók, kannák, öntőedények, vödrök, puttonyok, vízhordó edények, kacsoló, kapák, metszőolló. – A kertészház romos – kocsmaház.
Szili:
Kocsmaház.
Csab:
Malom s malomház részei, szerszámok.– Provisorház s berendezése, bútorai, konyha tárgyai.– Téglavető szín s berendezése, iskola.– Allodium: kapa "pro aperiendis fossis", köpü, fejőedény, rosta, szénakasza, edény "pro extrahendo ex fossis frumento", régi s új kocsi, ököriga, kocsioldal, eke, ekevas, borona, kapák, létra, balta, "dentiles vulgo grales", "linter pro usu messorum et trituratorum".
Apáti:
Allódiális épület s részei, mérőeszközök hossz s területméréshez.
Radosnya uradalom:
Uradalmi kert s kertészszerszámok; kapák, szőlőkapák, kádak, kannák, puttony, metszőollók, gereblye.– Allódium: köpülő "instrumentum pro conficiendo butyro", "instrumenta pro mulgendis vaccis".– Juhászat: köpülő, üst, különféle dézsák, nyíróolló.– Ököristálló: kocsi, kocsialkatrészek, kötelek, nyomtatórúd, igák, kétágú kapa, eke felszerelésével, vasvilla. Uradalmi hajdúnál: rosta, kocsitakaró, zsákok, csákány, 2 ágú irtókapa, vaslapát, mérleg, pöröly, kés káposztavágáshoz, borona. – Serház: kádak, üstök, csebrek, hordók.– Pálinkafőző: kádak, üstök, csebrek, hordók. – Téglavető: kapák. Luzny malomban: ládák terménytárolásra, malom részei, rosták, szerszámok.– Az uradalmi épületek bútorai.
Krakován uradalom:
Uradalmi házak s melléképületek bútorai, ablakok, ajtók stb.– Présházban: régi ládák, kádak, hordók vas és fa abronccsal, kötelek, hordó gurítására scala, mérték: pozsonyi és nagyszombati mérő.
Kosztolna uradalom:
A kastély berendezése szobánként. – Gabonaház: zsákok, mértékek; pincében: törkölybor vása, régi hordó.–
Licitatio jegyzőkönyve:– 1784–88 között eladott állatok: ló, bika, tehén, juh s értékük.– Egyes uradalmakban: búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, s mixtura molaris köböl s értéke, bor urna s értéke, sarjú s széna orgia, szalma orgia. Az uradalmakban: juhok; juh és tehénsajt db., vaj pint; tüzifa orgia; tégla és vályog db., zsindely és szeg db., majd a készpénzt részletezi, amely átadásra kerül.
Épületek összeírása l. No. 4-et, megjelölik a sedisvacantia idején mit építettek, javítottak s ezek esetleges értéke. Majd összegező áttekintés valamennyi uradalom helyzetéről.
Fuchs Xavér Ferenc nyitrai püspöknek átadott javak.
(Nyitra, Trencsén m.): Nyitra uradalom – Lakácsy uradalom – Radosna uradalom – Krakovan uradalom – Nyitra – Tormos – Kis Emőcske – Szelence Patak – Darazs – Maczonak uradalom – Lakácsy uradalom – Radosnya uradalom – Krakován uradalom – Kosztolna uradalom

Tartalomgazda