HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / e.

Dátum 1714. január 1.
Jelleg

1766. szeptember 20-án hitelesített másolat. Latin. 2 folio.

Szöveg

Contractus urbarialis, melyet Claude Verlet dragonyoskapitány, mint Savoyai Jenő herceg magyarországi jószágainak adminisztrátora bocsátott ki a possessor herceg nevében, a Csuza possessióbeli subditusok számára. Kelt Bellyén, a fenti napon.
Az úrbéri szerződés hét pontból áll. Ezek rövidre fogott tartalma: 1. A subditusok árenda és census címén évente 130 forintot fizetnek a herceg földesúrnak. Mégpedig felét Szt. György napján, a másik felét november hónapban, de hosszabb késlekedés nélkül (nem a hónap vége felé, hanem nyilván a szokásos Szt. Márton-nap táján). Az eredetiben: „…reliquam vero partem in mense Novembri, sine longiori Mora…” – 2. Ugyancsak november hónap folyamán köteles minden jobbágy 2 pár tyúkot és 20 tojást, avagy ezek készpénzbeli ellenértékét beszolgáltatni. – 3. Az 1. pontbeli árenda kölcsönös alku útján alakult ki összegszerűségében. Ennek az alkunak során a herceg földesúr képviselője ura nevében fenntartotta magának azt a jogot, hogy a földesúr minden jobbágyot évente nyolc napon át, minden házas zsellért pedig 4 napon át robotmunkára igénybe vehessen, ezért állapodtak meg csak ilyen, viszonylag kis összegű éves árendában. Ezt a robotot köteles minden subditus akkor és ott elvégezni, amikor és ahol az uradalmi tisztek azt megparancsolják. – 4. Az egész faluközösség ad évente egy darab hízott sertést a földesúr konyhájára, természetben. – 5. Szüreti időben az egész falu együtt ad nyolc napra két szekeret oda, ahova az uradalmi tisztek éppen parancsolják. – 6. Karácsonyra, Húsvétra és Pünkösdre minden jobbágy köteles 1-1 szekér (1 öl) tüzifát beszállítani az uradalomnak. – 7. A subditusok kötelesek a szokásos módon megadni a földesúri kilencedet is, az egyházi tizedet is. – A szerződés a folyó esztendőre érvényes. – Ezt követőleg a szokott záradék, s a dragonyoskapitány aláírása.
Savoyai Jenő herceg Csuza possessiója. (Baranya m.)

Tartalomgazda