HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 014.

Dátum 1697. augusztus 16.
Jelleg

Eredeti, német nyelven.

Szöveg

Beschreib und Schätzung (Conscriptio et aestimatio)
Thaw = Thau János kamarai könyvelő által készített összeírás és becslés a felsőtárkányi egykori kartauzi kolostor egykori tartozékairól. Kelt Budán, a fenti napon.
Felsőtárkány:
A felsőtárkányi volt kartauzi kolostor Egertől egy mérföldnyire esik. A falu a kolostor tartozéka, jóllehet a kolostorból ma már csak "die Rudera zu sehen". – A falu lakott, s az összeíró szerint valószínűleg ("vermutlich") az egri püspök tulajdona. Ezekben a nyugtalan időkben szükség lenne arra, hogy a birtok mindenképpen egyházi kézben maradjon, semhogy más hitű világi birtokosok kezére kerüljön. A király kegye folytán egyébként ma is így van. Az egri káptalan és a béli bencés apátság a birtok élvezői. – A nem messzire fekvő hegyből eredő patak egy malmot hajt itt. – Szántói közepes minőségűek, rétjei nemkülönben. – Erdeje elegendő. – Határos Felnémeti, Szucs, Kisgyőr és Apátfalva possessiókkal. 8 egész és 9 félsessio a jobbágytelek állomány itt; ezek együtt 12 1/2 egész sessiót tesznek ki, s szolgáltatnak "a 3 Fl 75 den. Grunddienst". – Ugyancsak Ft.-den.-ban fejezi ki az összeíró a subditusok robotkötelezettségéből eredő földesúri jövedelmet. – Házas zsellércsalád 13 van a faluban, censusuk ("Grunddienst") egyenként 50 den. évente. E zsellérek összesen 52 nap robotot teljesítenek ("Deren Robath 52 Tag, a 6 Tag"!). – A földesurat illeti meg a nyári félévi borkimérés joga ("Sommerweinschanckh"); ebből és a mészárszékből 30 Ft. a földesúri évi jövedelem. – A malom évi árendája 6 Ft. – A subditusok szolgáltatják a kilencedet. Ennek pénzbeli értéke kb. 30 Ft. szokott lenni évente. – Az összeíró, egyben becslő, a fenti proventus-tételeket összesíti, majd a kamarai gyakorlatnak megfelelően 6 %-os kamatbázison visszatőkésíti a kijött összeget, s így állapítja meg a falu adásvételi értékét.
Szucs:
Ez a falu "hat geringen Ackerbau, aber eine grosse Aichwaldung". – Továbbá: 10 nemesi család lakik benne és hat zsellér (házas) család, "die Ihnen Häuser auferbauet." Korábban, mint a falu régi urbariuma tanúsítja, a faluban a jobbágytelek-állomány 40 1/2 egész sessio volt; mivel ezek után a nemesi családok senkinek nem szolgáltatnak semmit ("Weillen aber bemelte 10 Edlleüthe Nüemandten etwas reichen"), éppen ezért: "werden solche sessiones als Öed, mit der Helfte angerechnet." – Ennek megfelelően az egész telkek utáni census is csak 1 Ft. 50 den.-ral számolható, ugyanígy a robot értékének is csak a fele. – A hatalmas tölgyerdőből mindössze 18 Ft. a földesúri jövedelem (a nemesekén kívül). – Van itt egy rozoga malom is. Ennek évi censusa is csak 3 Ft. – A házas zsellérek censusa egyenként évi 50 den. Robotkötelezettségük a szokásos. – Végül ennek a falunak a jövedelmeit is összesíti az összeíró s 6 %-os kamatbázison visszatőkésíti. – Majd a két falu jövedelmeit összesítve, az összesített eredményt háromféleképpen: 6, 5 és 4%-os kamatbázison tőkésíti vissza, a tőkeösszegeket kiveti. Majd pedig záradékolja és datálja az iratot.
Fälso Tarkan és tartozékai.
(Heves m.): Fälso Tarkan – Säez, Suez (= a Heves megyei Szuccsal)

Tartalomgazda