HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 013 / e.

Dátum 1797. december 7.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Deductio. Ugyanazok által, akik az UC 168 : 13 (d) jelű táblázatot készítették, készített kimutatás arról, hogy mennyit jövedelmez censusban és robotváltságban a fenti fiskális birtokrész. Kelt Tiszaújlakon, a fenti napon.
Farkasfalva:
Az UC 168 : 13 (d) jelzetű táblázatban a két kamarauradalmi officialis ugyanazokat a subditusokat, akiket ezen, az UC 168 : 13 (e) jelű táblázaton "Inquilinus"-oknak nevez, ott "colonus"-oknak nevezte.
Az irat ismét egy táblázatos kimutatás a fenti subditusokról, de itt abból a szempontból, hogy milyen összegű készpénzszolgáltatás várható tőlük a földesúr javára. A táblázat az alábbi fejrovatok szerint készül el: 1. Sorszám. – 2. A subditusok neve. "Nomina Inquilinorum" Ebben a fejrovatban, a subditusok névjegyzékét követően felvesznek az összeírók két sorban két fundus desertust, melyek után csak az 1 Ft.-os censust fizetik meg azok, akik e fundusokat használják. – 3. A ház utáni census címén fizetett évi összeg Ft.-kr.-ban. – 4. Robotváltságuk Ft.-kr.-ban. Gyalogrobotban szolgálnak évi 18-18 napot, mintha valóban zsellér lenne a jogállásuk. Az igazi ok azonban, mint az a társiratokból világos, az, hogy Farkas László nem engedi meg nekik az extravillanum-ban levő telektartozékok használatát, s úgy látszik a jogállás szerint jobbágyi rendű subditusokat e kényszerhelyzet miatt nevezik az összeírók "inquilinus"-oknak, a szolgáltatások szempontjából. 18 napi robotjukat egyébként valamennyien 3 Ft. készpénzzel váltják meg. – 5. A 3. és a 4. fejrovat összesen. – A kimutatást függőleges összesítés zárja.
Farkasfalvai fiskális jobbágyok.
(Ugocsa m.): Farkasfalva

Tartalomgazda