HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 013 / c.

Dátum 1797. december 1.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio. Ugocsa megye két officiálisa által, a megye alispánja rendeletére, a tiszaújlaki kamarauradalomnak a megyéhez intézett kérelme alapján elvégzett összeírás a fenti possessióbeli fiskális szántókról és rétekről. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Farkasfalva:
Az összeírók táblázatos formában készítik el munkájukat, az alábbi fejezetek szerint: Az első fejezetben a curialis szántókat veszik számba, táblázatos formában, az alábbi fejrovatok szerint: 1. Sorszám. – 2. A földdarab megnevezése, helye, szomszédai. – 3. A földdarab kapacitása köblösben. – A második fejezetben a kaszálókat kerítik sorra az összeírók, mégpedig olyanformán, hogy a fenti fejrovatok közül elhagyják a sorszámot, a rét területét pedig így határozzák meg: "Rét, Ember vágó Nro". – A harmadik fejezet címe: "Következnek azon földek, mellyek az Executio előtt a resignált Telekekhez birattattak, és az Executio alkalmatosságával Farkas Urak által curialisoknak indicaltattak." Ebben a fejezetben, egy korábbi összeírás tételszámait jegyzik fel az összeírók, majd tételenként annak a subditusnak a nevét, aki telkéhez telektartozékként birta a "Farkas Urak" (értsd: Farkas László és igényjogosult vérrokonai) által curialisoknak nyilvánított szántóterületeket, melyekre Farkas László nem is engedi rá a fiskus subditusait. – Ezt az iratot forrásként csakis az UC 168: 12 és az UC 168: 13/g alatti conscriptiókkal gondosan egybevetve lehet célszerűen és eredményesen felhasználni. És általában: a No. 13 iratai a)-tól g)-ig jól kiegészítik egymást.
Farkasfalvai fiskális portio.
(Ugocsa m.): Farkasfalva

Tartalomgazda