HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 045.

Dátum 1691. október 15.
Jelleg

5 oldal, latin nyelvű, 1770. május 21-én keltezett, aláírással hitelesített másolat.

Szöveg

Készítette: Korponay Sándor regisztrator
Conscriptio, amelyet a Szepesi Kamara kiküldöttjei Vas Gáspár és Uyfalussy György vármegyei és helybeli tanúk jelenlétében készített.
Baxa:
Zálogként megszerzett nemesi telkek, házakban zsellérek, „inquilini advenae” – szilvás s káposztáskert – földek s rétek darabonként felsorolva – makkoltatásra tölgyerdő
Csontosfalva:
puszta zsellértelek
Bernardfalva:
félsessión puszta nemesi telek szántó, rét – Az elhagyott nemesi telkekhez tartozó alattvalókat és azok fiúgyermekeit név és tartózkodási hely szerint felsorolja.
Néhai Madarász Márton „in Rebellione demortui” birtokrészei.
(Abaúj m.): Baxa – Csontosfalva – Bernardfalva

Tartalomgazda