HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 043.

Dátum 1690. január 17.
Jelleg

3 oldal, latin nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

Conscriptio és Inventarium, amelyet az UC 152 : 40 mintájára egy közös vármegyei és kamarai bizottság készített a helyszínen Tasnádszántói Becski György esküdt és Szodorai Boldizsár szolgabíró.
Szatmár:
Leltári adatai megegyeznek az UC 152 : 40-ben felsoroltakkal, de ebben az állatállomány számadatai, a terméseredmények az allódium 1690. január 17-i állapotát tükrözik.
Szatmár várhoz tartozó, kamarai kezelésben lévő allódium.
(Szatmár m.): Szatmár

Tartalomgazda