HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 047.

Dátum 1690
Jelleg

6 oldal, latin nyelvű, egyszerű kamarai másolat

Szöveg

Aestimatio, amely az UC 142 : 44-ben tárgyalt Conscriptio alapján készült, így az 1690-es becslések mellett legtöbb esetben megadja az 1686-os becsértékeket is. Készítője: nincs jelezve. – Aestimatio bonorum Haereditariorum Szendrőniensium comitis Petri condam Zrínyi, actu prae manibus fisci regii existentium.
Szendrő vára:
egészben romba dőlve fl. 3000
Szendrő város:
Az újonnan helyreállított kincstári ház, a melyet a provisor lakja a hozzátartozókkal együtt. Fl. 1200. – A major mellett a városi malom, egyszer három, jelenleg kétkerekű; hozadéka az 1686-ik évi kimutatás szerint 137 köböl, köblét fl. 1. den. 20-val számítva a capitale. Fl. 2740. – A borkimérő jövedelme, ahol 150 hordó bort is szoktak kimérni, felmegy 2600 forintra, melynek capitaleja fl. 4333 den. 1/3. – A ház aljában lévő pince 80 hordó bor befogadására is képes, felrétékelve fl. 100. – A Bodva folyón lévő vám, amelynek a hozadéka 100 forinton felül is van, felértékelve fl. 500. – A hozzátartozó majorsági szántók 959 és 1/4 köböl befogadására képesek, hozadékuk fl. 7678. den. 4. – A rétek együttesen véve 140 szekér szénát hoznak, szekerét 6 forintjával számítva, az összeg fl. 840.
Csehi praedium:
Újonnan állították helyre, el lehet vetni 131 köböl búzát, 1 Ft. és 20 dénárral Jure personalis számítva, a capitale kitesz fl. 2620. – A szendrői szőlőhegyen, a Barath nevű szőlőben, mely 30-40 urna bort is terem, a mostani hozadék szerint felértékelhető fl. 500.
In possessione Abod:
Egész telkes jobbágy van rajta 10, akik a szőlőben laknak, sem házaik, sem állataik nincsenek, felértékelve fl. 2200. – Van rajta 2 egész puszta telek és 8 fél puszta telek, felértékelve fl. 650. – Ugyanott majorsági rét, melynek hozadéka 25 szekér széna, értéke fl. 150.
In possessione Ruda Bánya:
Egész telkes jobbágy 4 fl. 900 – Zsellér szám szerint 10, akik jobbágy-telkeken laknak, a telkekkel együtt fl. 1500 – Van ott egy Szuha nevű majorsági szőlő, amelyet az alattvalók kötelesek megmunkálni, jelenleg a 6 hordó bort hoz, felértékelve fl. 600
In possessione Zubogy:
Az ide tartozó zsellérek felértékelve fl. 50.
In possessione Kövy:
6 féltelkes jobbágy, akiknek állataik vannak felértékelve fl. 900. – 4 negyedtelkes jobbágy, felértékelve fl. 600 – 10 nyolcadtelkes jobbágy, felértékelve fl. 300 – 14 zsellér, felértékelve Jure personalis fl. 560. – 5 puszta fél jobbágytelek felértékelve fl. 275. – 2 puszta zsellér telek felértékelve fl. 57. – 6 puszta nyolcados telke 12,50 forintjával számítva, az összeg fl. 80. – A szokásos mértéken kívül “Hi praeter solitos suos laboras” a borkimérő címén fizetnek 170 ft., amelynek capitelaje fl. 2833 d. 1/3 – Élelmiszerek címén fizetnek 15 ft., fl. 250 – A Tardos nevű praedium használatáért fizetnek 6 ft., capitaleja fl. 100. – Sertés tized címén Pásit-pénz néven fizetnek 7 forintot, capitaleja fl. 116 d. 2/3 – Malom kettő van: egy háromkerekű és egy kétkerekű, melyeknek évi hozadéka 50, illetve 28 köböl, az értük járó összeg 150 ft., melynek capitaleja fl. 560.
In possessione Rakos:
10 negyedtelkes jobbágy felértékelve fl. 750. – 7 nyolcadtelkes jobbágy felértékelve fl. 210. – 8 zsellér felértékelve fl. 200. – Ezek az évenkénti szokásos munkákon kívül fizetnek évenként 10 ft. 40 dénárt, melynek capitaleja. fl. 176 d. 2/3 – A Cservenenye nevű praedium után fizetnek 6 ft., melynek capitaleja fl. 100. – Élelmiszerek címén fizetnek 5 ft., melynek capiteleja Jura personalis fl. 83 d. 1/3 – A sertések után fizetendő úgynevezett “Pásit-Pénz” címén fizetnek 3 ft., melynek capitaleja 50 ft. – Borkimérő címén fizetnek 6 ft., melynek capitaleja 100 ft. – Gabona kilenced helyett adnak 6 köböl zabot, 50 dénárjával számítva a capitale fl. 50. – A két majorsági rét után fizetnek 3 ft., 30 dénárt, a capitale fl. 55. – A két malom után fizetnek évenként 2 ft., ennek capitaleja fl. 33 d. 1/3
In possessione Szirk:
Negyedtelkes jobbágy 12, felértékelve fl. 720. – Nyolcadtelkes jobbágy 7, felértékelve fl. 210. – A munkán kívül évi adójuk fl. 40 den. 60., ennek a capitaleja fl. 676 d. 2/3 – Élelmiszer címén fizetnek 5 ft., capitaleja fl. 83. – A Verswagás nevű praedium után fizetnek 6 forintot, ennek capitaleja fl. 100. Veres Vagás praediuma fl. 100 – “Pasit-Pénz” címén fizetnek 1 ft., ennek capitaleja fl. 16 d. 2/3 – A gabona kilenced helyett fizetnek 4 1/2 köböl zabot, 50 dénárjával számítva fl. 37. – A borkimérő címén fizetnek 6 ft., capitaleja d. 2/36 fl. 100.
In possessione Licze:
9 féltelkes jobbágy, mindegyiket 100 forintjával számítva, az összeg fl. 1125. – 7 negyedtelkes jobbágy, az összeg fl. 420. – 5 puszta féltelek, az összeg 275. ft. – 9 puszta nyolcad telek, az összeg fl. 121,50 – Adójuk a szokásos munkálatokon kívül fl. 25, aminek a capitaleja fl. 416 d. 2/3 – A borkimérő címén fizetnek 6 ft., aminek a capitaleja fl. 100. – A sertések után “Pasit-pénz” címén fizetnek 50 dénárt, aminek a capitaleja fl. 120. – A Jolsva folyón van 1 kétkerekű malmuk, amelynek évi hozadéka kb. 30 kassai köböl gabona 1,20 forintjával számítva, a capitale 600 ft. – Természetbeni megváltása fl. 5 fl 83 d. 1/3 – Ugyanott a majorsági földek 50 kassai köböl elvetésére alkalmasak, 8 forintjával számítva az összeg fl. 400. – A rétek 22 szekér szénát hoznak, 6 forintjával számítva, az összeg fl. 132.
In possessione Turcsok:
Öt negyedtelkes colonus felértékelve fl. 300. – Egy zsellér, fl. 50. – Egy puszta egész jobbágy telek fl. 120. – Adót fizetnek évenként 3 ft. – Ugyanennyit a borkimérő címén. Ennek capitaleja fl. 100. – Élelmiszerek címén fizetnek 2 ft. Ennek capitaleja fl. 33 – A sertések utáni “Pásit-Pénz” címén fizetnek 1 ft. 50 dénárt, capitaleja fl. 25.
A szendrői uradalom tartozékai, néhai Zrínyi Péter konfiskált birtokai kamarai kezelésben.
(Borsod m.): Szendrő – Csehi praedium – Abod – Ruda Bánya
(Gömör m.): Zubogy (= Zubogy) – Kövy – Tardos praedium “Tardostova” – Rakos – Cservenanya praedium – Szirk – Veres Vagás praedium – Licze – Turcsok

Tartalomgazda