HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 026.

Dátum 1746. augusztus 23.
Jelleg

3 oldal, latin nyelvű, eredeti.

Szöveg

Conscriptio, amely UC 142 : 24 és 25-höz hasonlóan a végrendelet nélkül meghalt Kossovich Ádám hátramaradt javainak konfiskálása ügyében készített a kamara. Az összeírás Csáklyó helységben (Zemplén m.) kelt a fenti dátummal, aláírója Nicolaus Senck secretarius. – Conscriptio, portionum possessionariarum in oppido Varanno et possessione Csáklyó; mindkettő Zemplén megyében.
In oppido Varanno:
Van ott egy Koleszatovka nevű kőből épült ház, amelynek romjai most is megvannak bizonyos tartozékokkal együtt.
In possessione Csáklyó:
A Kossovicsi-részt illetőleg 5 db negyedes jobbágy sessio, amelyek egyikében van egy kényelmes ház átriummal és kamarával ellátva és mellette egy szekérszín látható. Volt ott egykor kocsma is, mely Reviczky Jánosnak az idejében épült, akinek a leánya Kossovicsnak volt a felesége, de a jövedelem kicsi volta miatt ismét jobbágytelekké lett, ahol most egy takács lakik, mint zsellér. – A másik is negyedtelek, Balasicszky Hudakovszka nevű, amely a Kossovicsok uralma alatt majorságivá lett épületeivel együtt, úgymint házával, istállóival együtt. Mellette terül el a gyümölcskert, kisszámú gyümölcsfával benőve. Ebben van a csűr, a szükséges épületekkel jól felszerelve. Ezt a sessiot lakja Forgách Ádám a testvérével, mindketten jövevény zsellérek, akik csak kézi munkával szolgáltak. – A harmadik egy puszta negyed telek, melynek a neve Maziva Jakubovszka. – A negyedik szintén puszta negyed telek, hasonlóképen Jakubaszkova néven. – Az ötödik puszta negyed telek Salatovszka néven a keleti oldal felől a kis folyón túl. Ez utóbbi háromban semmiféle épület nem maradt fenn. – Ezen jobbágy-sessiok után találni ott három calcaturában szántóföldeket, kb. 58. köböl befogadására, még pedig a Visnye folyó nevű calcaturában 24 köbölre elegendő, a Sztranye Polyo nevű calcaturában 16 köbölre elegendő és a Nyisnye Polyo nevű calcaturában 18 köbölre elegendő földet, összesen 58 köbölre valót. – A három calcaturában lévő rétek, amennyiben az áradások nem akadályozzák, 12 szekér szénát hoznak. Mivel azonban a harmadik calcaturában lévő rétek mindig csak legelőül szolgálnak, azért a hozadék a legtöbbször csak 8 szekér széna. Az őszi vetések hozadéka a fenti három calcaturában a rozsból 30 kereszt. – A tavaszi vetések hozadéka az árpából 18 kereszt. – A zabból 6 köböl elvetése után, ugyan csekély mennyiségű borsó, kender és bab-vetés de ezek még kint vannak a mezőn betakarítatlanul. – Szarvasmarhát nem talált az összeíró, mert azokat még Kossovich halála előtt Patakra hajtatta az elhunyt felesége. – Aprómarhákból is csak néhány liba, kacsa és tyúk volt található. – A tavaszi és őszi vetésekből nagyon keveset tudtak betakarítani, mert állatok hiányában a tulajdonos nem tudta saját földjeit megművelni, ezért azokat részben tized, részben készpénz ellenében bérbeadták.
Néhai Kossovich Ádám örökölt birtokrészei.
(Zemplén m.): Varanno – Csáklyó

Tartalomgazda