HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 019.

Dátum 1766. szeptember 28.
Jelleg

1 oldal, latin nyelvű eredeti.

Szöveg

Conscriptio (proventuum) urbariális adatokkal, amelyet a Szentgály János, a visegrádi koronauradalom inspektora készített a helyszínen a nevezett birtokos elhunyta után. – Melléklet: 1 oldal, latin nyelvű, kísérő irat az összeírás felterjesztésekor a kamara tanácsához 1766. szeptember 29. – Későbbi kézírású megjegyzés szerint a nevezett püspök 1776-ban halt volna meg, így az Összeírás dátuma 1776 lenne. (Mivel Szentgály János neve több 1766-ban kelt visegrádi koronauradalmi U et C iraton szerepel) lásd UC 142 : 16-17-18) ez a későbbi megjegyzés valószínűtlennek látszik.) – Szentgály János, a visegrádi uradalom inspectora, miután tudomására jutott “Suae excellentiae, Nitriensis episcopi et praepositi Dömösiensis Sanctae Margarethae Joannis Gusztini” halála, 1766. szeptember 27-én kiszállt Dömös birtokra, a Szent Margit prépostságba, mely a nyitrai püspököt törvény szerint megillette, hogy összeírja a létező ingóságokat és a készpénzállományt. – Ezek ilyenek: 1) A fennálló szerződés és az elhunyt püspök által kiadott okmányok szerint 1776. január 1-től egészen december végéig a nevezett Dömös birtok alattvalói a következő szolgáltatásokkal tartoznak: Adó címén és tized címén, amely járt a gabona, a bor, a méhek, a bárányok és kecskegidák és bármilyen másfajta dolgok után, fizetniök kellett 1000 forintot. – 2) A püspök illetőleg a prépostság részére ez évben vágniok kellett és a Duna-partra szállítaniok 200 öl fát, de az alattvalók kérésére a püspök hozzájárult, hogy minden ölért 1 forintot és 90 dénárt fizessenek, a befizetett összeg kitesz 360 forintot. – 3) A dömösi erdőben a 24 colonus mindegyikének 12 öl fát adott, a prépostság a házzal rendelkező 8 zsellér mindegyikének 6 öl fát, ezért “erga ius sylvarum” minden öl után 50 dénárt fizettek az alattvalók, az összeg 168 frt. – A három összeg együttvéve 1528 frt, de ebből az összegből az elhunyt püspök rendelkezése szerint a helyi plébános jótékony célra 75 frt fizet ez évre.
A néhai nyitrai püspök és dömösi prépost Gusztiny János volt birtoka.
(Esztergom m.): Dömös

Tartalomgazda