HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 138. - No. 017.

Dátum 1720
Jelleg

Adatok az indexből. Eredeti helyén őrjegy, 1849-ben Horvátországba került.

Szöveg

Conscriptio et aestimatio, metarumque designatio.
(Zágráb m.): Velika – Scheovicza – Treschanovacz – Tekitsch – Bertuslovczy – Jakublie – Bethiani – Skenderovczy – Schigerovczy – Paulovczy – Borichevacz – Villicze-Szelo – Polumache – Deschevczy – Rassnia – Koprivna – Kuinik – Paskovczy – Orlievacz – Oleassy – Luschinczy – Bartulovczy – Mertovlassy – Dedina-Klissa – Milijovejczy – Nieschicze – Slobostina – Bodecza – Smolanofczy – Verhovczy – Szerlenczy – Vranitsch – Ozdanovczy

Tartalomgazda