HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 138. - No. 001.

Dátum 1702
Jelleg

Adatok az indexből, az eredeti a helyén lévő őrjegy szerint 1849-ben Horvátországba került.

Szöveg

Conscriptio, metarumque designatio.
(Verőce m.): Valpo (oppidum) – Miholcz (oppidum) – Mali Marianczecz – Velychkovacz – Tyboriancze – Vinigradecz – Strugacsovo – Schiak – Nard – Zagoize – Janoschincze – Stakleinze – Podgorie – Sancti-Georgii – Maraslavcze – Wesselovcze – Rakotovicze – Poritsche – Gyurgancze seu Guiriancze – Kopanovicze – Vilovo – Kapellna – Golienczy – Kuczancze – Tyvanovczy – Benykonczy – Schlivaschevczy – Lassiczy – Mariancz – Boczajnevczy – Kunischinczy – Czamagevczy – Metczinczy – Marianczy – Midlak – Nova-Skella – Jesenkovczy – Metlinczy – Janievczy – Pischtena – Farkaschovczy – Palychte – Boczkovczy – Dalinovczy

Tartalomgazda