HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 020.

Dátum 1745
Jelleg

Helyén lévő utaló szerint UC 135 : 36 alatt keresendő.

Szöveg

Summarius extractus
Száva melletti Szerém megyei falvak telkeinek összeírása, feltüntetve, hogy lakott-e vagy puszta, melyeket a szomszédos uradalmakhoz csatoltak.
Kincstári birtok.
Péterváradi districtus: Vuczin – Mittrovicz – Schassincze – Selleparacz – Begaria – Odorofcze – Jarrak – Symota – Herkofcze – Schivaliz – Nikinze – Sytaroverze – Paradinze – Juriafcze – Szincze – Svinie – Subotistie – Miskofcze – Kefschinze – Platischova – Kirstaz – Klenak – Grabovaz

Tartalomgazda