HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 013.

Dátum s. d.
Jelleg

Helyén lévő korabeli utaló szerint UC 135 : 8 alatt keresendő.

Szöveg

Specificatio
Kutyevoi apátság falvaiban a telkek számának és a téli portiónak feltüntetése.
Kutyevoi apátság birtokai.
(Pozsega m.): Kutyevo – Venje – Mittrovacz – Gula – Begtesse – Gradische – Duboki – Leskovicza – Gniekovicz – Lonczicza – Toichinovacz – Sibokovacz – Sapne – Czaglin – Latinovczy – Wukczefczy – Poriche – Sarilacz – Kneszy – Ziglenik – Grabarie – Asikovacz – Szveszneti – Zakczine – Velichefczy – Schumanofczy – Novoselo – Lakusia – Trabaria – Gradacz – Kranie – Zerovacz – Dominovacz – Lukatsch – Hernicza – Raisovacz

Tartalomgazda