HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 010.

Dátum 1702
Szöveg

Conscriptio (Az összeírás eleje és vége hiányzik)
Kutyeva:
Jobbágyok névvel, testvérek, fiak száma. – Zsellérek feltüntetve. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szőleik nagysága kapásokban. – Búzával, árpával, zabbal, kölessel, hajdinával, kukoricával elvetett holdjaik. – Rétjeik nagysága kaszásokban. – Mindig helység volt, mondják, hogy valaha város lett volna. – Pozsegai vártól való távolsága. Török uralom alatt részben törökök, részben katolikusok lakták. Síkságon fekszik, de szőlei és erdei már hegyesek. – Kiterjedése. Határai. – Szántók nagysága holdakban. – Terméketlen szántók nagysága holdakban, hegyesek. – Rétek nagysága holdakban (ezek a számok nem azonosak a táblázatban közölt szántókkal, rétekkel, szőlőkkel). – Ezeket felosztva egész telkek száma, a fennmaradó (még egyszer akkora rész) desertának számít. – Szőlők nagysága kapásokban, vannak más ültetésre alkalmas területek is, de mivel üresek, a szántók közé vette fel az összeíró. – Tüzifára alkalmas erdők nagysága holdakban. A makkos erdők, melyek az egész helységen végighúzódva roppant kiterjedésűek, az egész uradalom céljaira szolgálnak. – Hét malom. – Török földesúr neve, Pozsegán lakott, tizeden kívül semmit sem adtak neki. Török császárnak házanként fizettek. Keresztény császárnak a török uralom alatt semmit sem adtak, most katonai portiót, robotváltságot és más, földesúrra esni szokott jövedelmeket fizetnek, együttes összegük. – Temploma és egy teljesen lerombolt, egykori apátsági épületen kívül más nem található, kocsmák, mészárszékek, kereskedések, vám és hasonlók nincsenek.
Mitrovacz:
Török alatt részben katolikusok, részben szakadárok lakták, most egy szakadár kivételével katolikusok. – Területe részben síkságok, részben hegyen fekszik. – Síkságon lévő szántók nagysága holdakban. Hegyes, terméketlen szántók holdakban. – Művelt szőlők nagysága kapásokban. – Erdők nagysága holdakban. – Két kis malom. – Török földesúrnak tizeden kívül házanként 2 ft-ot is fizettek. Keresztény földesúr a török alatt nem volt, nem is emlékeznek rá.
Vehnye:
Síkságon fekvő szántók nagysága holdakban. Hegyes, terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Tüzifára alkalmas erdők holdakban. – Török földesúrnak csak tizedet adtak. Török császárnak katonai szolgálatot teljesítettek.
Hernyevczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen, hegyes szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára holdakban. – Kis malom a folyón.
Lukach:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két kis malom. – Török földesúr helyben lakott, házanként munkával és tizeddel tartoztak neki. Török császárnak fizettek.
Tominovczy:
Török uralom alatt törökök és görögkeletiek lakták. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. Rétek nagysága holdakban. – Szőlei nincsenek, sem telepítésre alkalmas hely. – Erdei nincsenek. – Két kis malom.
Cserovacz:
Török alatt törökök lakták, most katolikus parasztok. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Újonnan telepített szőlők nagysága kapásban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Raiszavczy:
Síkságon fekszik. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlő, vagy telepítésre alkalmas hely nincsen. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom. Keresztény császárnak nem fizetnek semmit, jezsuitáké a helység; azelőtt a pozsegai kamarai házhoz őrséget adtak.
Nouszelczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyobbrészt cserjés, nagyságuk holdakban.
Tropari:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom. – Török földesúrról, vagy török császárnak fizetett adóról nem tudnak, mert valamennyien jövevények.
Lakusie:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlei nincsenek, de telepítésre alkalmas hely igen. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Makkos erdők, épületfára is alkalmasak, nagyságuk holdakban.
Granye:
Szántók nagysága holdakban. Műveletlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Sumanovczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Nagyon hitvány erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Bilisevczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Csasinczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők nincsenek. – Kis malom.
Vrabarie:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdeje tövisekből és vesszőkből áll, nagysága holdakban.
Szeszvete:
Síkságon fekszik, kisebb dombok között. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdő, felerészt makkos, nagysága holdakban. – Kis malom.
Asikovich:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, épületfára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Kis, a vidék szokásai szerinti malom.
Gradacz:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban (külön számítja az apátsági és kamarai földeket). – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban (apátsági területen). – Szőlők kamarai területen. – Két kis malom.
Zarilocz:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők, vesszőkből áll, nagysága holdakban. – Két kis malom.
Knesczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Kis malom.
Poreche:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Cziglenik:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Vukelovczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Szentgyörgy:
Szántók nagysága holdakban. – Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Egy malom.
Begtesse:
Síkságon fekszik, de északi része hegyes. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Két kis malom.
Gradische:
Török alatt török zsoldosok, most görögkeleti oláhok lakják. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két kis malom. – Kisebb vár, falai látszanak csak és tornyai. – Templomnak csak lerombolt helye látszik.
Buboka:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Nagyon kis malom.
Longsicza:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Két kis malom. – Teljesen lerombolt templom.
Toichinovacz:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Kis malom.
Szibokovacz:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Makkos erdők nagysága holdakban. Tüzifára való erdők nagysága holdakban.
Czaglin:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Makkos erdők nagysága holdakban. Tüzifára való erdők nagysága holdakban. – Kis malom. – Valaha volt kőtemploma, most lerombolt.
Latinovczy:
Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Makkos erdők nagysága holdakban. Tüzifára való erdők nagysága holdakban. – Kis malom.
Szopna:
Deserta. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. Makkos erdők, nagyságuk holdakban. – Szántók nagysága holdakban. Terméketlen szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. Pozsegai jezsuiták bírják a helységet, bérbe van adva, csak makkoltatásra alkalmas helyként vették fel.
Kincstár-Kutyevoi apátság birtokai.
(Pozsega, Verőce m.): Kutyeva – Mitrovacz – Vehnye – Hernyerczy – Lukach – Tominovczy – Viszache – Czerovacz – Raiszavczy – Nouoszelczy – Tropari – Lakusia – Sumanovczy – Bilisevczy – Csasinczy – Vrabarie – Szeszvete – Asikovich – Gradacz – Zarilacz – Knesczy – Poreche – Cziglenik – Vukchevczy – Sancti Georgii aliter Kula – Begtesse – Gredische – Buboka – Gyurkovacz – Longsicza – Toichinovacz – Szibikovacz – Csaglin – Latinovczy – Szopna

Tartalomgazda