HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 132. - No. 007.

Dátum 1728
Szöveg

Conscriptio et aestimatio
Zbegovach:
Jobbágyok névvel, fiak, testvérek száma. – Zsellérek feltüntetve. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szántóik nagysága holdakban. – Kaszálóik nagysága kaszásokban. – Telkük nagysága. – A helység újonnan népesült. Kutinatól való távolsága, fekvése, erdők között terül el. Katolikus dalmaták (maritimi) lakják. – Határai. – Hat éve kezdtek erdőt irtani, jelenlegi szántók és kaszálók holdakban, kaszásokban. – Szőleik még nincsenek. Végén összegezés, a felsoroltakat értékeli censussal együtt, 6, 5 és 4% hozammal.
Illova:
Lakosainak szőleik is vannak. – Horvát katolikusok lakják. Síkságon terül el, királyi út mellett, árvíznek kitéve. – Eddig irtott szántók, kaszálók, ültetett szőlők nagysága.
Kutina:
Régtől fogva városnak állítják, egykori hatalmas épületek romjai látszanak. – Lelki gondozás szempontjából a zágrábi egyházmegyéhez tartozik. A királyi út átszeli a falut, a házak részben tőle északra, részben délre terülnek el. Templom a régi romjain épült, Havas Boldogasszony tiszteletére. – Az 1702-es Carraffa-féle felvétel óta mindig kamarai helység volt, az eszéki főigazgató igazgattatta alsóbb közegeivel. Nagy kereskedelmi góc, vámot kell állítani, mint a provizor is észrevette. – Erdők vannak, szép épületfáknak való fákkal, makkos is, sokat irtottak belőlük kaszálónak, szőlőnek, most csak cédula ellenében szabad. – Mocsarakból semmi haszna nincsen, kivéve, hogy nagy szárazság idején zsombékját szükségből állatokkal legeltetik. – Promontóriuma magas, köves helyen, másutt is vannak szőleik. – Öt malom a folyón.
Végén extractus, a fenti tételeket összegezi helységenként. A tiszta jövedelemből leszámítandó egy tiszt fizetése. Végösszeg 5% hozammal: 29782 ft. 50 den.
Kincstári birtok.
(Kuttinai kerület): Zbogorach – Illova – Huszain – Solische – Repusnicza – Kutina

Tartalomgazda