HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 130. - No. 030.

Dátum 1715
Szöveg

Aestimatio
Vörösmarton:
Telkek. – Egy évre fizetett árenda. – Puszta és műveletlen telkek, értékük. – Igás robot napok száma, értéke, kézi robotnapok értéke. – Borkilencedet a szőlők nagy száma miatt pontosan meghatározni nem lehet, hozzávetőleges hozama, értéke. – Búzakilenced köblökben, értéke, ugyanígy árpa, zab, kukoricakilenced, értéke. – Méhek és malacok census értéke. – Szárnyasokért fizetett összeg, értéke. – Káposzta, kender, lenkilenced, értéke. – Közösen hízó disznót adnak, értéke ha megváltják. – Allodiális szőlők, nagysága kapásokban, termékenyebb évben hozamuk, értéke. – Földesúri kocsma Szt. Györgytől Mihályig, jobbágyok vallomása szerint kimért bor ez idő alatt, nyeresége. – Halastó, előbbi conscriptio alapján jövedelme. – A falunak ajándékként adott 50 hold, jövedelme. Összegezi a jövedelmeket, majd értékeli 6, 5, 4% hozammal.
Hercegszőlős:
Előbbiek mellett makkoltatásból is jövedelme, összege.
Sepse:
Erdők, ez évben nem volt makkérés, nem értékeli.
Dalyogh:
Malom, censusa.
Végén extractus. Jövedelmek végösszege: 3406 ft. 23 den.
(Baranya m.): Szöllős – Vörös Marton – Sepse – Dallyogh

Tartalomgazda