HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 046.

Dátum 18. század
Szöveg

Conscriptio
Czerneck:
Jobbágyok névvel, nős, nőtlen testvérek, fiak száma, családfők, özvegyek száma. – Szántóik nagysága holdakban. – Állataik: igás ökrök, lovak, tehenek, üszők, méhek, juhok, kecskék, disznók (utóbbi csak egyetlen egyénnek van, 20 db). – Évi censusba eddig közösen fizetett összeg, de mióta területének nagy részét a szomszédos helységekhez csatolták, leszállították. – Mészárszékért fizetett összeg. – Görög kereskedő névvel, censusa. – Évi kettős vásár jövedelme. – Minden dohánnyal megrakott szekér után fizetnek az uradalomnak. – Uradalmi szőlő, nagysága kapásokban, hozama, kimérése Szt. Györgytől Mihályig, jövedelme. – Földesúri szántók búza jövedelme mérőkben, értéke. – Paraszti kanalas malmok, censusuk. – Kézi és igás robot nincsen meghatározva, a robotoló jobbágyok kenyeret, bort kapnak. – Makkoltatás a megmaradt csekély erdőkben, csak 4–5 évenként teremnek, jövedelmük. Más erdők épület és tüzifára, faszállítás nincs.
Schagovina Dolnia:
Három kanalas malom, uradalomnak értük fizetett összeg.
Gilletizno:
Malom, censusa.
Malla Villa Zerneck:
Mivel 1748-ig szomszédos helyek használták földjeinek nagy részét, földesúrnak földcensust nem fizettek.
Paczintholl:
Három kanalas malom, a lakosoké, fizetnek értük az uradalomnak.
Oppatovaz:
Két kanalas malom, fizetnek utánuk.
Podrerzky:
Három kanalas malom, fizetnek utánuk.
Banicsevaz:
Kanalas malom, fizetnek utánuk.
Opersiaz:
Kanalas malom, fizetnek utánuk.
Szidlie:
Kanalas malom, fizetnek utánuk.
Golloberzy:
Két kanalas malom, fizetnek utánuk.
Schumetiza:
Két kanalas malom, uradalomnak fizetett összeg.
Skrabutnik:
Mint más falvak, ezek is állítottak időnként munkásokat.
Végén extractus, ugyanezeket a tételeket összegezi. Végösszeg, jövedelem: 1100 ft. 12 den.
(Pozsega m.): Czernek (oppidum) – Schagovina Dolnia – Gilletinze – Malla Villa Zerneck – Paczitholl – Dresnik – Oppatovaz – Podrerzky – Opersinaz – Szidlie – Golloberzy – Schmetiza – Skrabatnik

Tartalomgazda