HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 042.

Dátum 1723
Szöveg

Conscriptio
Scindlia:
Görögkeletiek és katolikusok vegyesen lakják. – Patak mellett, völgyben fekszik, hegyes vidék, fenyők övezik. – Termékeny szántói a völgyben vannak. – Kiterjedése, határai. – Szántók, nagyságuk holdakban. – Kaszálók, nagyságuk kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Jobbágyok névvel, testvérek, fiak száma, zsellérek feltüntetve. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szántóik, rétjeik, szőleik nagysága egyenként. – Szilvásaik. – Telkük nagysága. – Végén aestimatio, király és földesúr részére eső censust, robotot tünteti fel, összegezi is, értéke 6, 5 és 4% hozammal.
Ponizevaz:
Szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom.
Opersiak:
Görögkeletiek lakják, Pozsegától való távolsága. – Szántói hegyek és völgyek között vannak, nagyságuk holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom. – Más beneficiuma a sok gyümölcskerten kívül nincsen.
Golloberzy:
Völgyben fekszik. – Két malom. – Erdők nagysága holdakban.
Opatoszy:
Völgyben fekszik. – Termékeny szántók holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Erdők, keleti részül tölgyes, nagyságuk holdakban.
Povertsky:
Katolikusok lakják. – Szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszálókban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Három malom. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban; vannak más erdők is, tölgyeinek ágait a parasztok levágják ősszel, és mint a szénaboglyát szokás, összerakják a juhok és kecskék teleltetésére, a kaszálók elfogyása miatt minden községben szokás.
Bazindol:
Hegyen fekszik, szántói a hegyen, kaszálói völgyben vannak, földje ezért terméketlen, nagyságuk holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Az utolsó revizió alkalmával a zerneki uradalom javára vesztettek egy darabot határukból, mintegy 40 holdat, leginkább kaszálót. – Három malom.
Dresznik:
Völgyben fekszik. – Szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők épület és tüzifára, makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom.
Kunjevaz:
Völgyek között fekszik, földjeit nem itt értékeli.
Duboszaz:
Szántók és kaszálók együttes nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők nagysága holdakban.
Tissovaz:
Hegyek között fekszik. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők épület és tüzifára, és gyümölcsösek is, nagyságuk holdakban. – Földjeik elfogyása miatt szomszédba járnak szántani és kaszálni.
Osztrovier:
Földje legnagyobb részt erdőkben fekszik, szántói és kaszálói saját területükön nagyon kevés van, censusért a szomszédba járnak szántani és kaszálni, sajátjuk nagysága holdakban. – Erdők épület és tüzifára, makkoltatásra, nagyságuk holdakban.
Schagorina:
Görögkeletiek lakják. – Mondják, hogy a török uralom alatt és a visszafoglalás után is, a falu másik részével, katolikus Schagorinával együtt a zerneki uradalomhoz írták, két öreg (névvel) vallja, hogy a terheket mindig közösen viselték, és csak vallási okokból váltak szét, mert egyik kapitány katolikus volt, másik vajda görögkeleti, mindegyik felekezet csatlakozott; ez annál is inkább hihető, mert alig negyedórányira fekszik a két falu egymástól. – Szántók nagysága holdakban, kaszálók nincsenek. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Skrabutnik:
Hegyek közt fekszik, lakói részben katolikusok, részben görögkeletiek. – Erdők nagysága holdakban.
Végén summarium. Végösszeg: kamatjövedelem: 921 ft. 12 den.
(Pozsega m.) Czerneki districtus: Scindlia – Poniservaz – Opersniak – Golloberzy – Opatoszy – Podvertsky – Bazindoll – Dresnik – Kunjevaz – Duboszaz – Tissovaz – Oszrrovir – Schagorina – Skrabutnik

Tartalomgazda