HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 038.

Dátum 18. század
Szöveg

Designatio
Határok és becslés végösszegének feljegyzése.
Carloviz:
Duna mellett fekszik, jelenleg görögkeletiek lakják, Péterváradtól való távolsága. – Szomszédos helységei, határai, kiterjedése. Katolikus templom falai, most puszta, ahogy mondják, bencéseké volt. Azonkívül a hegyen, negyedórányi távolságra a békéről nevezett Szűz Mária tiszteletére kápolna. Van még 3 másik, nemrégen emelt templom is, görögkeletiek, a metropolita is itt székel. – Városház. – Serfőző, ideiglenes épület, nem veendő számba. – Hat malom a Dunán. – A hely inkább szőlőművelésre, mint szántásra alkalmas. – Telkek, királynak fizetett összeg: földesúrnak fizetett census és robot értéke. – Csekély értékű erdők, csak tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kocsma mészárszékkel, serfőzővel, jövedelmük. – Rév a Dunán, jövedelme. Értéke 6,5 és 4% hozammal.
Buczkovicz:
Szántói egy része, az északi részen fekvők jók, a déli rész köves. – Erdők, nagyságuk holdakban.
Salankement:
Duna partján fekszik. Területe nagy, síkságon terül el, szántók és kaszálók. – Rév a Dunán, jelenlegi helye nem a legjobb, a régi jövedelmezőbb volt. – Halászat jövedelme.
Carlovizi uradalom.
(Pozsega m.): Carloviz (oppidum) – Vuczkovicz – Gerczedin – Salankament (oppidum)

Tartalomgazda