HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 035.

Dátum 1745
Jelleg

Helyén utaló, hogy UC 135 : 40 alatt keresendő.

Szöveg

Specificatio
Az uradalom részére megmaradó telkeket, melyeket kijelöltek, tünteti fel.
Carloviczi uradalom.
(Pozsega m.): Carloviz – Penczin – Ledeniz – Kamenicz

Tartalomgazda