HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 030.

Dátum 1701
Szöveg

Conscriptio
Jaksich:
Jobbágyok névvel, fiak, lányok száma. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szőlőik nagysága kapásokban. – Búzával, rozzsal, árpával, zabbal, kölessel, kukoricával elvetett holdjaik. – Rétjeik nagysága kaszásokban. – Mindig falu volt, Pozsegától való távolsága. – Török uralom alatt részben törökök, részben rácok lakták, részben katolikusok, most csak rácok és katolikusok lakják. – Lakott és puszta telkek. Kiterjedése, határai. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Négy malom, más alkalmas hely malom állítására nincsen, templom, kúria sincs. – Török földesúr neve, terményekből tizedet adtak neki, évente két munkást, állatonként fizettek, füstpénzt fizettek. Török császárnak házanként fizettek.
Vehto:
Mindig falu volt, vagy inkább város.
Gollessich:
Mindig falu volt, török alatt katolikusok lakták, jelenleg is. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők nagysága holdakban, tüzifára. – A császárnak fizetnek. Földesúrnak mindenből tizedet adnak, évente házanként két munkást.
Romanovczy:
Mindig falu volt. Törökök és katolikusok lakták. (Folytatása tinta-ráömlés miatt olvashatatlan.)
Kaptoll:
Az öregek szerint mindig város volt, részben török officiálisok, részben katolikusok lakták, most csak utóbbiak. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Öt malom. – Vár (kúria) és templom. –Török földesúr neve, tizeden kívül házanként 3 munkást adtak neki. A császárnak fizetnek.
Golloberdo:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, a makkoltathatók Kaptollal közösek, ott szerepelnek. – Két kis malom a folyón. –Török földesúr neve, Kaptolon lakott, helyben kúrián kívül alig volt valamije, csak házanként 3 embert állítottak ki munkára, tizedet nem adtak.
Az összeírás vége hiányzik.
Kaptoli prépostság birtokai.
(Pozsega m.): Jaksich – Vehto (oppidum) – Gallessich – Hollilouczy – Romanovczy – Kaptoll – Golloberdo

Tartalomgazda