HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 029.

Dátum 1725
Szöveg

Extractus
A Szlavóniában végzett összeírás óta a telkekben beállt változás.
Pozsegai prépostság birtokai.
(Pozsega m.): Captol – Halilovacz

Tartalomgazda