HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 028.

Dátum 18. század
Szöveg

Summarius Extractus
Captol:
A préposti uradalom épületeinek, jövedelmeinek, haszonvételeinek az összeírás alapján való felbecsülése. Házak, értékük. Kert jövedelme. Uradalmi szilvások jövedelme. Kerítések értéke. Allodiális szántók jövedelme. Földesúri kaszálók jövedelme. Földesúri szőlők jövedelme. Robot pénzre való átváltásának értéke. Zsellérek szolgáltatásának jövedelme. Hegyjog jövedelme. Idegenek hegyvámjából jövedelem. Tizedjövedelem pénzértéke. Kocsma jövedelme. Vásárok jövedelme. Mészárszék jövedelme. Erdők jövedelme, beleértve a makkoltatást. Vadászat várható beneficiuma. Malmok jövedelme. Jobbágyok szilvásainak censusa. Azoknak az allodiális földeknek jövedelme, melyek jobbágyok kezén vannak. Mesteremberek taxájának jövedelme. Görög kereskedő árendája. Remélhető jövedelem a gazdálkodás nagyobbításából. Kiadások összege fizetésekre és bérekre.
Pozsegai Prépostság birtokai.
(Pozsega m.): Captol

Tartalomgazda