HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 021.

Dátum 18. század
Szöveg

Conscriptio
Novoszello:
Jobbágyok névvel. – Telkük nagysága. – A helység mindig falu volt, Pozsegától való távolsága. Török uralom alatt katolikusok lakták, jelenleg is. – Lakott egész telkek; elhagyottak nincsenek. – Lakosok száma (családfők). – Határai. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Makkos erdők, tüzifára is, nagyságuk holdakban. – Malma nincsen, sem alkalmas hely építésére. – Utolsó török földesúr neve, Dreszkoveczen lakott, mindenből tizedet adtak neki, azonkívül egy lovaskatonát állítottak.
Novoszello:
Mindig falu volt. Katolikusok lakták és lakják. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban.
Zaversie:
Mindig falu volt, török alatt katolikusok lakták, jelenleg is. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. –Rétek nagysága holdakban. – Tüzifára való erdők, makkosak is, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kaszásokban. – Malom, kívüle más alkalmas malomhely nincsen. – Földesúrnak adott tized mellett török császárnak is fizettek házanként.
Murkovczy:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom. – Török földesúrnak tizeden kívül házanként évi 3 napot dolgoztak.
Bresztovacz:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kaszásokban. – Hegyes erdők nagyságuk holdakban. – Malom van, más malom építésére is alkalmas hely, ahol a vár és templom vannak. – Délre tőle hegy terül el, melynek erdei ide és a szomszédos falvakhoz tartoznak, nagyságuk holdakban.
Dollacz:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Jó és terméketlenebb szántók, nagyságuk holdakban, utóbbiak hegyesek. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban.
Daranovczy:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Termékeny és rosszabb szántók, nagyságuk holdakban. – Tüzifára való, makkoltatható erdők, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Török földesúrnak tizeden kívül robot helyett házanként fizettek.
Zakorenye:
Mindig falu volt, török uralom alatt török parasztok lakták, most katolikusok. – Termékeny és rosszabb, köves, sziklás szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom, másik hely is. – Földesura nem volt, mivel csak törökök lakták, török császárnak sem fizettek.
Vuchany:
Mindig falu volt, török alatt török parasztok lakták, most rácok. – Jó, és teljesen köves, hegyes szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, részben makkosak, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Török földesúr a császáron kívül más nem volt, neki járó szolgáltatásokról a jelenlegi lakosok mit sem tudnak.
Ivandoll:
Mindig falu volt, török alatt részben katolikus, részben török parasztok lakták, most katolikusok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban.
Oblakovacz:
Mindig falu volt, török uralom alatt törökök lakták, jelenleg rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Szőlője nincsen, de a hely alkalmas lenne ültetésre. – Malom. – Török földesurat jelenlegi lakosok nem ismerték, ezért nem is tudnak semmit a szolgáltatásokról.
Vuchak:
Mindig falu volt, török alatt török parasztok lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – 4 malom, és alkalmas helyek továbbiak építésére. – Török földesurat a jövevények nem ismerték.
Perenczy:
A folyón túli rész Serényi birtok. Mindig falu volt, török alatt török parasztok lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. –Csekély rétek, nagyságuk holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom. – Török földesurat nem ismerték.
Zverzigacze:
Mindig falu volt, török uralom idején török parasztok lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Török földesurat nem ismerték.
Ugarczy:
Mindig falu volt, török alatt részben katolikus, részben török parasztok lakták, most katolikusok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Török földesúr neve, mindenből tizedet adtak neki.
Kunovczy:
Mindig falu volt, török alatt is, most is katolikus parasztok lakják. – Közepesen termékeny szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk. – Malom. – Török földesúr neve.
Schitnyak:
Mindig falu volt, katolikusok lakták és lakják. – Közepesen termékeny szántók, holdakban. – Rétek nagysága holdakban. Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két malom. – Szt. János tiszteletére emelt templom, lerombolva.
Golloberczy:
Mindig falu volt, török alatt részben katolikus, részben török parasztok lakták, most katolikusok. – Közepesen termékeny szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Malom.
Lippa:
Mindig falu volt, török alatt katolikusok lakták, jelenleg rajtuk kívül rácok is. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Három malom.
(Pozsega-Verőce m.): Novoszello – Zaversie – Murkovczy – Bresztovacz – Dollacz –Daranovczy – Zahorenya – Vuchany – Ivandoll cum Busznovy – Oblakovacz – Vuchak – Perenczy – Zverzigacze – Ugarczy – Kunovczy – Schitnyak – Golloberczy – Lippa

Tartalomgazda