HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 015.

Dátum 1704
Szöveg

Conscriptio, metalisque designatio
Mihalyenczy:
Jobbágyok névvel, fiak, más férfiak száma. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Búzával, hajdinával, kölessel elvetett holdjaik, rétjeik kaszásokban, összes holdjaik egyenként. – A helység mindig falu volt, Pozsegától való távolsága. Török uralom alatt törökök lakták, most keverten katolikusok és görögkeletiek. A terület visszafoglalásától 1698-ig katonai szolgálatot teljesítettek, Caraffa seregének megérkeztéig, most már parasztok. Nagyon rossz házaik vannak. – Földjeik termékenyek és gyengébbek, holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Tüzifára való erdők, még vékony fákkal, nagyságuk holdakban. – Legelőjük nincsen. – Területe síkságon fekszik, kisebb dombokkal körülvéve, kiterjedése, határai. Jelenleg fiscusi birtok, emberemlékezet óta nem tudnak keresztény földesúrról.
Turnich:
Lakosok csak búzát vetnek. – Török földesúr egykor Pozsegán lakott. Mindig lakott falu volt, törökök alatt részben török, részben katolikus parasztok lakták. A visszafoglalástól katonai szolgálatot teljesítettek, most már valamennyien parasztok. – Kis, rossz erdő tüzifára, nagysága holdakban. – Kis malom.
Bresztovacz:
Mindig falu volt, török földesúr itt lakott, lakosok valamennyien katolikusok voltak. Csak búzát vetnek.
Királyi fiscalis birtok.
Bresztovaczi uradalom (Pozsega m.): Mihalyenczy – Bresztovacz – Turnich

Tartalomgazda