HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 014.

Dátum 1703
Szöveg

Conscriptio et metalis designatio.
Novoszello:
Jobbágyok névvel, nős fiak, testvérek, lányok. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, borjak, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Elvetett holdak búzával. – Rétjeik holdakban. – Szőleik nagysága kapásokban. – Pozsegától való távolsága. – Lakói katolikusok. – Területe kiterjedése. – Határai. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Makkos erdő nagysága holdakban. – Török alatti földesúr neve, Bresztováczon lakott, minden terményből tizedet adtak, és lovasságának is. Török császárnak házanként fizettek. A császárnak a Caraffa-féle bizottsággal való megegyezés szerint fizettek, összege.
Zaverssia:
Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága (mindössze 6 hold). – Makkos erdő nagysága holdakban. – Egy malom. – Török földesúr Hercegovinában lakott, mindenből tizedet adtak, mást nem.
Murkovczy:
Szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek, nagyságuk holdakban. – Lakói katolikusok. – Török földesúrnak tizeden kívül minden háztól 3 munkást állítottak. – Makkos erdő, nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Egy malom.
Bresztovacz:
Lakosok búza mellett zabot is vetnek. – Vár és templom. – Szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek, nagyságuk holdakban. – Erdő, nagysága holdakban. – Egy malom. – Szőlők nagysága holdakban.
Dallacz:
Lakosok árpát, zabot, búzát vetnek, egyenként holdakban. – Szántók nagyságuk holdakban. – Rétek, nagyságuk holdakban. – Erdő nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Egy malom. – Hegyen vár romjai.
Darzanovczy:
Török földesúrnak tized mellett házanként hat munkást is adtak. – Szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek 12 hold. – Szőlők 16 hold. – Erdő nagysága holdakban.
Zakorenye:
Lakói részben katolikusok, részben görögkeletiek. – Szántói termékenyek és rosszabbak, nagyságuk holdakban. – Rétek, nagyságuk holdakban. – Szőlők, nagyságuk holdakban. – Erdő tüzifára és makkoltatásra, nagysága holdakban. – Malomhely építendő malom számára. – Törökök lakták, török földesúrról nem tudnak.
Guchany:
Lakói görögkeletiek. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Erdő makkoltatásra és tüzifára, nagysága holdakban. – Két malom. – Lakói újonnan települtek Boszniából, török földesurat nem ismerték. A császárnak fizetnek.
Ivendoll:
Lakói részben katolikusok, részben görögkeletiek. – Szántói termékenyebbek, rosszabbak és kövesek, erősen hegyesek, nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két malom.
Oblakovacz:
Lakói görögkeletiek. – Szántói termékenyek, rosszabbak, leginkább hegyesek, nagyságukat nem tünteti fel. – Erdő részben tüzifára, részben makkoltatásra, nagysága holdakban. – Egy malom. – Boszniából újonan jött jövevények.
Perenchy:
Lakói görögkeletiek. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. –Erdő tüzifára, holdakban. – Egy malom. – Boszniából települt új jövevények, török földesurat nem ismerték. A császárnak portiopénzt fizetnek.
Ugorczy:
Lakói katolikusok. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. –Erdő tüzifára holdakban. – Egy malom. – Török földesúr neve, tizedet adtak neki, török császárnak házanként fizettek.
Lippa:
Lakói részben katolikusok, részben görögkeletiek. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdő tüzifára, holdakban. – Török földesúr neve, csak tizedet adtak neki.
Kunovczy:
Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Török földesúr helyben lakott, mindenből tizedet adtak neki.
Stitnyach:
Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdő tüzifára holdakban. – Két malom. – Török földesúrnak tizeden kívül házanként három munkást is adtak.
Galloberczy:
Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága holdakban. – Erdő tüzifára holdakban. – Egy malom. – Török földesúrnak csak tizedet adtak.
Szverzigache:
Lakói görögkeletiek. – Szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdő tüzifára holdakban. – Egy malom. – Lakói semmit sem tudnak török földesúrról, újonnan települtek Boszniából.
Végén extractus.
Gr. Serényi Antal birtokai. Bresztováczi uradalom.
(Pozsega m.): Novoszello – Zaverssia – Murkovczy – Bresztovacz – Dallacz – Darzanovczy – Zakorenye – Guchany – Ivandoll – Oblakovacz – Perenchy – Ugarczy – Lippa – Kumovczy – Stitnyack

Tartalomgazda