HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 013.

Dátum 1703
Szöveg

Aestimatio.
Azelőt a rudini várhoz tartozot az egész uradalom.
Csecsowacz:
Telkek, utánuk fizetett census. – Robotcensus összege. – Malom censusa. – Kocsma, hozzávetőleges jövedelme. – Kilenced három évi átlag jövedelem alapján búzából, kétszeresből, rozsból, mérők (ocrea), értékük; árpa és zab mérők, értékük. – Összegezés, ebből levonja a tisztek fizetését. Végösszeg 6, 5, 4% hozammal. – A helység területén várnak vagy kastélynak lerombolt romjai látszanak, az volt Rudin vára.
Sznegarich:
Malom, censusa. – Kilencedet előbbiek mellett borból is adnak, értéke.
Vuchiach:
Telkek mellett két és fél elhagyott telek is, szántói holdakban, terméketlen, hegyes, értéke.
Kaprivna:
Malom, censusa.
Kuhinyik:
Malom, censusa.
Orlyovacz:
Kocsma, mivel királyi út mellett fekszik, nagyobb jövedelemre értékelhető mint másutt. – Az uradalomnak ezek a nyugati falvai, mellettük hegy terül el, neve, tölgy és bükkfákkal, kiterjedése, minden falu határában volt makkos erdő, melyek jövedelmét itt, összegezve értékeli.
Raskoviczy:
Erdő, nagysága holdakban, csak makkoltatásra értékelhető. – Malom egy kőre.
Raszna:
Jobbágyok mellett egy zsellér is, censusának, robotváltságának összege. – Malom, censusa.
Deszevczy:
Puszta telkek is, értékük. – Malom, censusa.
Paulovczy:
Elhagyott telkek is holdakban, értéke. – Malom, censusa.
Bulomacze:
Malom, censusa. – Elhagyott telkek, nagyságuk holdakban, értékük.
Borihevacz:
Jobbágyok mellett 3 házas zsellér, censusuk, robotváltságuk. – Malom, censusa.
Vilicza Szelo:
Malom, censusa. – Erdő, nagysága holdakban, felerészt makkos, jövedelme. – Egy házatlan zsellér is, csak robotváltságot fizet.
Zkederovczy:
Lakott telkek mellett üres földek is, kamat jövedelmük. – Malom, censusa.
Jakuple:
Telkek mellett üres szántók is, kamat jövedelmük. – Erdő, nagyságuk holdakban, felerészt makkos, jövedelmük. – Két malom, censusuk.
Bergyany:
Malom, censusa.
Mertovlaszy:
Makkos erdő, nagysága holdakban, jövedelme.
Bretulyovecz:
Malom, censusa. – Puszta földek is, kamat jövedelmük.
Luchinczy:
Malom, censusa. – Puszta földek is, kamat jövedelmük.
Olyaszy:
Malom, censusa. – Puszta földek is, kamat jövedelmük (237 hold).
Podszechre:
Hegyes erdő, sziklás, nagysága holdakban, tölgyes, fekvése miatt nehéz a makkoltatás, kevesebbre értékeli.
Szlobostina:
Szántók telkek mellett, nagyságuk holdakban, kamat jövedelmük. – Malom censusa.
Végösszeg 6%: 39471 ft. 4 den.
Bresztovaczi uradalom.
(Pozsega m.): Csecsowacz – Sznegarich – Vuchiach – Kaprivna – Kuhinyik – Orlyovacz – Raskoviczy – Raszna – Deszevczy – Paulovczy – Bulomacse – Gsigerovczy – Burihevacz – Milicza Szelo – Zkederovczy – Jakuple – Bergyany – Merlovlaszy – Luchinczy – Olyazy – Podszechre – Szlobestina et Cerlenczy

Tartalomgazda